U zoekt een mediator in Uden?

In Uden zien we steeds vaker de mediator in actie bij conflicten die mensen of instanties onderling niet op konden lossen. Dat is een trendbreuk ten opzichte van de vertrouwde cyclus: advocaat – proces – bindende uitspraak. Bij die cyclus horen ook: langdurig, duur en onzeker. De alternatieve route: conflict – mediator – mediation in Uden – geaccepteerde oplossing, gaat sneller, is minder kostbaar en de uitslag zal geaccepteerd worden omdat beide partijen er zelf aan hebben meegewerkt. Rechters in de regio Uden verwijzen ook naar mediation in Uden voor ze een proces starten.

De mediators in Uden beschikken naast hun algemene mediation bekwaamheden ook over specialistische kennis, zodat ieder van hen ook op één of meer terreinen als mediator actief kan zijn. Familiekwestie zoals echtscheidingen vragen een ander inzicht en een andere attitude van de mediator in Uden dan een conflict over een bedrijvenfusie of een kwestie die met arbeidsrecht te maken heeft. Ook kunnen er conflicten zijn tussen een burger en een overheid ( waterschap, gemeente, provincie); ook daar is de mediator in Uden specifiek voor toegerust.

 De methodiek van mediation in Uden

Als u in Uden mediation gaat toepassen zult u al snel het verschil zien tussen de werkwijze van een advocaat en een mediator in Uden. De advocaat is vóór één van de partijen en daarmee tegen de andere; de mediator in Uden staat voor beide conflictpartijen en probeert die tot voldoende overeenstemming te laten komen, zodanig dat er een akkoord op volgt dat beide partijen ondertekenen. Hij doet dat door vragen te stellen waarmee partijen inzicht gaan krijgen in hun echte belangen. Vragen die ook de verstorende werking van allerlei emoties aan het licht brengen, zodat die een mindere rol gaan spelen. Zo’n akkoord heeft een veel positiever effect op beide partijen dan de uitspraak van de rechter die voor één van de partijen of misschien wel voor beide erg slecht kan uitvallen. Dan zit er gelijk druk op de uitvoering van het vonnis dat is bij een akkoord samen met de mediator in Uden veel minder het geval. Dat is van groot belang, bijvoorbeeld bij de bepaling van een omgangsregeling met kinderen na een echtscheiding, of bij de bepaling van regels en afspraken bij een ontslag, dat bijna altijd een zeer gevoelige en pijnlijke situatie betreft. Daar kan de mediator uitstekend werk verrichten dat veel onnodige schade voorkomt.

Als u de profielen van onze mediators in Uden bekijkt ziet u daar ook hun specialisaties.

Hoe vindt u een passende mediator in Uden

Het makkelijkst is het een landelijk dekkend netwerk van mediators aan te spreken, zoals Merlijn Groep. Zij kunnen u helpen in de regio Uden de mediator te vinden met de juiste specialisatie. Een mediator in Uden die passend is voor beide partijen in het conflict. Bij Merlijn Groep staan ca. 150 mediators ingeschreven, landelijk gespreid goed opgeleid en met ervaring. Zij beschikken gezamenlijk ook over alle relevante specialisaties.

Als u meer informatie wilt over mediation in Uden of als u wilt spreken met een deskundige mediator uit de regio Uden, neem dan gerust contact met ons op, via telefoon, e-mail of het contactformulier.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator