Mediators in Veldhoven

In Veldhoven kunt u voor het oplossen van conflicten gebruik maken van mediators van Merlijn groep die thuis zijn in alle soorten mediation in Veldhoven. Iedere Merlijn mediator beschikt over een aantal specialisaties en daardoor vindt u binnen de groep altijd de mediator die past bij uw conflict. Een echtscheiding vraagt een andere houding dan een zakenconflict, of een conflict met een overheid. Mediation in Veldhoven is iets heel anders dan een proces voeren bij een rechtbank. De mediator in Veldhoven vertegenwoordigt niet één partij maar spreekt met beide partijen en laat die zich bewust worden van wat hun echte belangen zijn, los van emoties en mogelijke mentale blokkades. In dit proces van bewustwording krijgen partijen zicht op aspecten van het geschil die juist wel samenvallen. Beide partijen maken de oplossing als het ware zelf. Dat geeft meer acceptatie dan iets opgelegd krijgen door een rechterlijke uitspraak. Het leidt daardoor ook tot een betere naleving van gemaakte afspraken.

Wij vermelden de specialisaties van onze mediators in Veldhoven bij hun profielen.

Mediation in Veldhoven

Landelijk zit mediation in de lift; dat geldt ook voor Veldhoven. Dat heeft ten eerste te maken met de goede resultaten die de gecertificeerde mediators met mediation behalen. Rechters wijzen op mediation als alternatief voor een juridisch proces. De verwijzing geldt dan wel voor de gecertificeerde mediators. De informele persoonlijke manier van werken van de mediator in Veldhoven spreekt mensen meer aan dan de wat stijve gang van zaken voor de rechter. Mediation in Veldhoven gaat sneller, bespaart kosten en lost het conflict echt op. Na de uitspraak van de rechter is dat niet altijd het geval.

Merlijn groep mediators en de praktijk van mediation in Veldhoven

De meeste mediations in Veldhoven hebben betrekking op echtscheidingen en arbeidsconflicten die tot ontslag leiden. Onze mediators in Veldhoven zijn ook betrokken bij zakelijke conflicten, of bij kwesties met een overheid als partij, of met een grote organisatie. Ook bij andere familiale problemen, erfeniskwesties bijvoorbeeld wordt familiemediation toegepast. Gevoelige kwesties als een omgangsregeling met kinderen na een scheiding leiden in een mediation procedure in Veldhoven tot praktischer oplossingen, die beter worden nageleefd dan na een uitspraak van een rechter. Ontslagzaken voor de rechter leveren meestal schade voor beide partijen. De werknemer krijgt in zo’n proces heel veel over zich heen en raakt nog dieper in de put. De werkgever wint er ook niet bij door hoge proceskosten en reputatieschade. Met mediation in Veldhoven zijn veel zaken zonder onnodige stress te regelen; de gespecialiseerde arbeidsmediator in Veldhoven kent immers ook alle regels en mogelijkheden rond ontslag.

Als u meer wilt weten over mediation in Veldhoven, of als u een mediator in Veldhoven wilt spreken, bel of mail ons dan, of vul het contactformulier in. Wij willen u graag verder helpen.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator