U zoekt een mediator in Alkmaar?

Voor het noordelijk deel van Noord-Holland beschikt Merlijn groep over gecertificeerde mediators, die graag in deze regio opereren, bijvoorbeeld in Alkmaar. Onze mediators in de regio Alkmaar hebben naast hun algemene mediation vaardigheden ook voldoende specialisaties om alle soorten mediation te kunnen uitvoeren. Onze mediator in Alkmaar meldt ons een sterke groei van de belangstelling voor mediation als dé oplossingsroute bij geschillen. Kiezen voor een proces bij de rechter geeft nogal wat onzekerheid en in ieder geval hoge kosten. De advocaat moet nu eenmaal opkomen voor het standpunt van zijn cliënt en zal dus proberen het standpunt van de tegenpartij onderuit te halen. Een mediator, die overigens naast het uitoefenen van mediation ook best actief kan zijn in de advocatuur, is als mediator niet de persoon die oordeelt, maar de professional die beide partijen prikkelt om hun belangen helder te krijgen en daarin de mogelijkheden te ontdekken om in het conflict nader tot elkaar te komen.
Bij de profielen van onze mediators in Alkmaar vindt u ook hun specialisatie.

De ontwikkeling van mediation in Alkmaar

Voor de rechterlijke macht kwam het bijzonder goed uit om te kunnen constateren, dat mediation in Alkmaar zulke goede resultaten oplevert. Het is nu landelijk beleid, om bij nieuwe procedures eerst te wijzen op de mogelijkheid van mediation. Daarmee verlaagt men de werkdruk bij de rechtbanken en de burger of de rechtspersoon die in het geding is, heeft er baat bij. Partijen zijn bij mediation in Alkmaar veel meer betrokken bij de bewustwording van wat er nu echt speelt in het conflict, zowel bij jezelf als bij de ander. Zo komen ze gemakkelijker tot overeenstemming onder de leiding van de mediator in Alkmaar. Ook de acceptatie van wat is overeengekomen gaat veel natuurlijker. De uitspraak van de rechter wordt nogal eens met veel tegenzin geslikt en wat er daarna gebeurt is vaak heel onduidelijk. De mediator in Alkmaar heeft zijn eigen  directe, informele en open stijl, zoals mensen gewend zijn met elkaar om te gaan. Dat komt veel vertrouwder over dan de formaliteiten die nu eenmaal te pas komen in een juridische procedure.

Mediation in Alkmaar

In Alkmaar vinden we veel zakelijke mediations, tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en de overheid. Daarnaast spelen mediations zich vooral af op individueel niveau. Bijvoorbeeld bij echtscheidingen en arbeidsconflicten.  Echtscheidingen liggen natuurlijk heel gevoelig; daar werkt mediation in het algemeen veel beter dan een rechterlijk vonnis. Boedelverdeling, alimentatie en omgangsregelingen met kinderen dat zijn toch zaken waarvan je de uitkomst moet kunnen accepteren, juist omdat jezelf aan die uitkomst hebt bijgedragen. Een uitspraak van de rechter hoeft niet altijd tot die acceptatie te leiden; die kan juist heel hard aan komen. Arbeidsconflicten die tot ontslag leiden geven vaak aanleiding om te gaan procederen. Maar meestal wordt er niemand wijzer van. De rechter kent de afvloeiingsbedragen en dat geldt ook voor de mediator in Alkmaar. Zo’n proces kost wel heel veel negatieve energie, energie die juist nodig is om nieuwe stappen te kunnen gaan zetten op de arbeidsmarkt. Arbeidsmediation is dan een veel praktischer en zinvollere weg om zaken te regelen.

Wilt u meer informatie over mediation in Alkmaar of in contact komen met een deskundige mediator in Alkmaar, bel ons dan of stuur een mailtje; het contactformulier invullen kan natuurlijk ook.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator