Ik zoek een mediator in Amstelveen

Waarschijnlijk kent u het begrip mediation of u heeft u ervan gehoord. U bent persoonlijk betrokken in een conflict, een dreigende echtscheiding misschien, en u overweegt gebruik te maken van mediation met een mediator uit uw woonplaats Amstelveen. Dat moet gaan lukken, want in Amstelveen werken ervaren gecertificeerde mediators van Merlijn groep. Zij ze beschikken samen over voldoende specialisaties om alle soorten conflicten te kunnen behandelen. Niet ieder conflict is geschikt voor iedere mediator. Daarom zorgen mediators van Merlijn dat ze in een of meer conflictvelden gespecialiseerd zijn naast hun algemene mediation kennis en vaardigheid. De mediator in Amstelveen gaat anders te werk dan een advocaat. De advocaat in Amstelveen behartigt de belangen van één partij in een conflict. De mediator werkt in Amstelveen met beide partijen. Hij brengt partijen ertoe door de eigen blokkades die bij een conflict ontstaan heen te kijken en weer de echte belangen te gaan zien. Daarin worden altijd elementen gevonden waarop een vorm van een akkoord kan worden gebouwd. Mediation in Amstelveen gaat veel sneller dan procederen, is ook minder kostbaar en leidt tot echte oplossingen. Partijen hebben er immers zelf aan bijgedragen en worden niet geconfronteerd met een vonnis dat misschien erg tegenvalt voor één van beiden.

De specialisaties, van de mediators in Amstelveen vindt u bij hun profielen.

Mediation in Amstelveen

Mediation wint terrein. De aanpak krijgt steeds meer bekendheid en dat wordt versterkt door het beleid van de rechters die standaard op de mogelijkheid van mediation wijzen voor dat ze een procedure aannemen. Ze weten dat burgers erbij gebaat kunnen zijn en zitten zelf met overvolle agenda’s die ze graag wat ontlasten. Alleen al in 2015 waren er 1,7 miljoen rechtszaken in Nederland, daar zullen er ieder jaar steeds meer van worden aangepakt met mediation. Zo zal in Amstelveen mediation groeien en daarmee de behoefte aan mediators. Overigens gelden voor mediation vergelijkbare regels voor financiële ondersteuning als bij procederen. De informele aanpak bij mediation in Amstelveen spreekt ook meer aan dan de protocollen van de rechtbank. Het blijkt ook dat partijen zich na mediation in Amstelveen beter aan gemaakte afspraken houden.

Mediation in de praktijk in Amstelveen

Echtscheidingsmediation zien we veel in Amstelveen. Daarnaast worden steeds meer arbeidsconflicten waar ontslag aan de orde is met mediation in Amstelveen afgewikkeld. Dat is wel een trendbreuk. Bij ontslag leek de gang naar de rechter onvermijdelijk. We beseffen inmiddels dat bij ontslag voor de rechter beide partijen schade lijden omdat advocaten het conflict verharden. De organisatie krijgt te maken met reputatieschade en de ontslagene met een extra verzwaring van zijn “rouwproces”. Dat betekent een extra belemmering om snel nieuw werk te vinden. Een mediator, gespecialiseerd in arbeidszaken kan in Amstelveen alle regelingen en afspraken in goed overleg tot stand brengen. Verder vinden we in Amstelveen mediation bij zakelijke conflicten, mediation over pensioen kwesties, mediation over erfenissen en mediation waar een overheid bij betrokken is.

Als u meer wilt weten over mediation in Amstelveen of als u in contact wilt komen met een mediator in Amstelveen bel ons dan, of mail, of vul het contactformulier in. Wij zijn u graag van dienst.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator