U zoekt een mediator in Amsterdam?

Merlijn groep beschikt over een omvangrijke groep professionele en gecertificeerde mediators. Merlijn groep is daarmee een organisatie met landelijke dekking. Onze mediators bestrijken niet alleen alle verschillende mediation specialismen, maar zijn ook zo georganiseerd dat zij regio specifiek kunnen worden ingezet. Dat geldt dus ook voor mediation in Amsterdam en dus voor onze mediators in Amsterdam. Mediation heeft terecht steeds meer bekendheid gekregen als de veel kortere weg naar een oplossing van geschillen dan de gang naar de rechter. Advocaten zullen toch vooral de belangen van hun cliënt uitvergroten, terwijl onze mediator in Amsterdam met beide partijen in gesprek gaat en beider belangen verheldert.

Mediation in Amsterdam

De rechtbanken ook in Amsterdam wijzen tegenwoordig eerst op de mogelijkheid van mediation in dit geval in Amsterdam. Voor justitie heeft dat een hele praktische reden: de rechtbanken zijn veelal zwaar overbelast en mediation neemt een deel van de werklast in feite bij ze weg. Het heeft voor conflictpartijen ook absoluut veel voordeel om naar de mediator te stappen: De uitkomst van een rechtszaak is altijd enigszins hachelijk. Bij mediation in Amsterdam is er vaak al resultaat na een paar sessies en dat resultaat wordt ook geaccepteerd juist omdat partijen zelf actief daaraan hebben meegewerkt. Onze mediator in Amsterdam kiest voor een open informele benadering, heel anders dan wat voor de rechter gebeurt.

Bij de profielen van onze mediators in Amsterdam vindt u ook de diverse specialismen.

De mediation praktijk in Amsterdam

In Amsterdam komen we naast mediation bij verstoorde relaties binnen families, ook veel zakelijke en werkgerelateerde mediations tegen. Bij familie mediation kan het naast echtscheidingszaken ook gaan over erfeniskwesties, boedelverdelingen en onderhandse leningen. Conflicten rond werk komen overal voor dus ook in Amsterdam. Dreigend ontslag heeft een grote impact op mensen en na ontslag moet er ook weer een nieuwe baan gezocht worden. Verwikkeld zijn in een slopend proces werkt dan niet echt positief. De inbreng van de mediator uit Amsterdam is dan veel positiever. Merlijn Groep heeft in Amsterdam ook veel ervaring met business mediation vaak ook internationaal; daarvoor heb je gespecialiseerde mediators nodig. In Amsterdam kunt u daar over beschikken.

Wilt u meer weten over mediation of wilt u een deskundige mediator in Amsterdam raadplegen, neem dan contact met ons op, telefonisch, per email of door middel van het contactformulier op de website. Wij beantwoorden graag uw vragen.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator