U zoekt een mediator in Bussum?

In uw privé en in uw zakelijk leven kunt u te maken krijgen met conflicten. Meestal lost iemand die zelf op. Soms kunnen die conflicten hoog oplopen. Dan is er hulp bij nodig. Onze eerste reflex is: een advocaat bellen. De kans is groot dat dat uitdraait op procederen met veel kosten, een lange looptijd en een onzekere uitkomst. Bovendien zal de rechtbank u er op wijzen, dat u eerst moet proberen via mediation in Bussum de kwestie op te lossen. Gebruik maken van een mediator in Bussum is inmiddels een gangbare praktijk geworden. Of het nu gaat om een echtscheiding of een erfeniskwestie, of om een zakelijk geschil in Bussum, ze worden aangepakt met gespecialiseerde mediators. Zo zijn er familie mediators in Bussum, arbeidsmediators en business mediators. Business mediation zie je vooral bij bedrijvenfusies of leveringsgeschillen. Mediation in Bussum is veel minder duur, en, wat heel belangrijk is, de uitkomst is een deal die door beide partijen in het conflict wordt gesloten; dat levert veel meer acceptatie dan een opgelegd vonnis.

Er zijn ook mediators die gespecialiseerd zijn in conflicten waar een overheid bij betrokken is in de regio Bussum.

Hoe werkt in Bussum mediation

Een mediator in Bussum is niet de vertegenwoordiger van één partij in het conflict, zoals de advocaat dat is. De mediator gaat met beide partijen tegelijk aan de slag. Hij heeft als het ware de regie. Hij is er op gericht de echte belangen van partijen helder te krijgen, los van allerlei gedachten en gevoelens die de zaak kunnen compliceren. Als de echte belangen duidelijk worden, zien we ook aanknopingspunten om middels onderhandeling verder te komen en een akkoord te bereiken.  Dat akkoord hebben de conflictpartijen dan in feite zelf tot stand gebracht onder leiding van de mediator in Bussum. De afspraken uit zo’n akkoord blijken in de praktijk beter nageleefd te worden dan vaak het geval is bij uitspraken van de rechter. Dat is bepaald een voordeel zeker bij gevoelige zaken als de afhandeling van een ontslagzaak en natuurlijk bij een omgangsregeling met de kinderen na een scheiding.

Een geschikte mediator in Bussum

Een van de conflictpartners kan natuurlijk het initiatief nemen en een mediator bellen, maar de kans dat de ander daar genoegen mee neemt is erg klein. Daarom is het beter een organisatie van mediators te benaderen en die een voorstel te laten doen voor een passende mediator in Bussum. De onpartijdigheid ligt daar dan al in besloten. Merlijn Groep is een landelijk werkend netwerk van 150 goed opgeleide en ervaren mediators met voldoende diversiteit in de relevante specialisaties. Bij Merlijn is ongetwijfeld de mediator te vinden die past bij uw conflict in de regio Bussum.

Wilt u meer weten over mediation of wilt u een deskundige mediator in Bussum raadplegen, neem dan contact met ons op, telefonisch, per email of door middel van het contactformulier op de website. Wij beantwoorden graag uw vragen.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator