Mediation in Hilversum

Mediation groeit en neemt steeds meer zaken over, die daarvoor tot processen zouden hebben geleid. Dat komt vooral door de goede resultaten die met mediation in Hilversum worden behaald. Daardoor kunnen rechters vol overtuiging wijzen op de mogelijkheid van mediation alvorens tot een proces te besluiten. Een mediator in Hilversum brengt conflicten tot een oplossing waar een rechtbank veel meer tijd voor nodig zou hebben. Zo is de burger geholpen met mediation in Hilversum en krijgen de rechtbanken wat lucht in hun overvolle agenda’s. De Merlijn mediator in Hilversum kan sneller werken dan de rechtbank; de kosten zijn beduidend lager en partijen zitten niet opgescheept met een uitspraak van de rechter die meestal voor één partij heel onaangenaam zal zijn.

De specialisaties van onze mediators in Hilversum staan in hun profielen vermeld.

Ik zoek een mediator in Hilversum

Merlijn groep is een organisatie met mediators over het hele land. U vindt in Hilversum ervaren, gecertificeerde en gespecialiseerde mediators die aan de hoge kwaliteitseisen van Merlijn voldoen. De mediator beschikt naast de algemene mediation kennis en vaardigheid ook altijd over één of meer specialisaties. Een zakenconflict vergt andere specifieke kennis dan bijvoorbeeld een pensioenkwestie, of een conflict met een overheid. Onze mediators in Hilversum kunnen in ieder geval alle soorten geschillen behandelen. Mediation in Hilversum werkt anders dan procederen voor de rechtbank. De mediator in Hilversum gaat met beide partijen aan de slag. Hij laat partijen zicht krijgen op de echte belangen die spelen, los van emoties en vooringenomen standpunten. Op die inzichten kan hij overeenkomsten bouwen. De advocaat in Hilversum is gehouden aan het belang van één partij, zijn cliënt. Dat betekent verscherping van het conflict in plaats van een oplossing. Die laatste komt er wel in de uitspraak van de rechter, maar of beide partijen daar blij mee zullen zijn is maar afwachten. De overeenkomst die voortkomt uit mediation in Hilversum zal veel meer worden geaccepteerd en opgevolgd omdat beide partijen er zelf aan hebben meegewerkt.

Mediation in de praktijk in Hilversum

De meest voorkomende mediations in Hilversum betreffen echtscheidingen;  mediation bij ontslag is een goede tweede. Verder zie je in Hilversum: Business mediation, mediation met een overheid als partij, familiemediation bijvoorbeeld bij erfenissen etc. Merlijn mediators in Hilversum zijn samen voor al deze zaken competent. De aanpak van de mediator in een mediation zaak in Hilversum is heel persoonlijk en informeel. Mensen vinden dat toch prettiger dan de protocollen van de rechtbank. Mensen houden zich ook beter aan gemaakte afspraken, hetgeen zeker bij zulke kwesties als omgang met kinderen na een scheiding toch ook noodzakelijk is. Ontslagzaken voor een rechtbank zijn vaak ware “veldslagen”. Er is veel emotie en kwaadheid en er worden over en weer verwijten gemaakt. De regelingen die je als ontslagene echt nodig hebt schieten er dan vaak bij in. De weg naar een nieuwe baan wordt er alleen maar langer door. Onze gespecialiseerde mediators in Hilversum kennen alle ins en outs rond ontslag. Die kunnen u in een mediation proces uitstekend helpen zonder onnodige messenslijperij.

Wilt u meer weten over mediation in Hilversum, of wilt u in contact komen met een mediator uit Hilversum, bel of mail ons dan, of vul het contactformulier in; wij zijn er om u te helpen.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator