Mediator in Hoorn

Steeds meer worden conflicten in Hoorn aangepakt via mediation in Hoorn met een mediator uit de regio Hoorn. De gang naar de rechtbank blijkt minder aantrekkelijk en de rechters stimuleren de inzet van mediation ook in Hoorn. Merlijn groep beschikt in de regio Hoorn over gekwalificeerde en gespecialiseerde mediators die bij ieder soort conflict kunnen worden ingezet.  Gekwalificeerd betekent dat ze een certificaat hebben gehaald, waardoor de rechtbank ze erkent.  Gespecialiseerd is relevant omdat verschillende soorten conflicten verschillende soorten kennis vooronderstellen om er mee aan de slag te kunnen. Een geschil met een overheid in Hoorn is iets anders dan een echtscheiding en een pensioenconflict is anders dan een ontslagzaak. De werkwijze van de mediator in Hoorn is ook anders dan die van de advocaat in Hoorn. De advocaat behartigt de belangen van één partij in een conflict. De advocaat zal een conflict eerder aanscherpen dan beteugelen om zijn gelijk te krijgen. De mediator in Hoorn werkt met beide partijen. Hij zorgt er juist voor dat partijen hun echte belangen gaan zien los van emoties en revanchegedachten. In dat proces komen de aspecten naar boven waarmee overeenstemming kan worden bereikt. De oplossing wordt daardoor sneller gevonden en zal acceptabel zijn voor beide partijen. Bij de rechter is er bijna altijd een verliezer.

Overigens vindt u de specialisaties van onze mediators in Hoorn bij hun profielen.

Mediation in Hoorn

Zoals gezegd stimuleren rechters de toepassing van mediation. Ze wijzen partijen die een proces willen starten expliciet op de mogelijkheid van mediation in Hoorn. Moreel kunnen ze dat doen, omdat ze weten dat mediation goede resultaten kent, praktisch komt het de rechtbanken goed uit omdat ze zwaar overbelast zijn. De burger of organisatie die in een conflict is gewikkeld is met dit beleid geholpen, omdat mediation in Hoorn sneller gaat, dus minder kostbaar is en tot uitkomsten leidt die acceptabel zijn voor partijen die er immers zelf aan hebben bijgedragen. De uitspraak van de rechter wordt nogal eens betwist en of partijen zich dan aan de opgelegde afspraken zullen houden is nog maar de vraag.

De praktijk van mediation in Hoorn

Op nummer één van de mediations in Hoorn staat echtscheiding. Mediation ligt bij echtscheiding, zeker als er kinderen bij betrokken zijn, ook veel meer voor de hand dan procederen. Afspraken zoals over omgang met kinderen moeten nagekomen worden, dus dat moeten afspraken zijn en geen uitspraken. Verder zijn er in Hoorn mediations op allerlei gebied, pensioenkwesties, geschillen met een overheid, zakelijke geschillen, andere familiekwesties bijvoorbeeld over erfenissen en arbeidskwesties, bijvoorbeeld tussen teams in een organisatie. Opmerkelijk is in Hoorn de groei van het aantal mediations bij ontslagzaken. Dat lijkt minder voor de hand liggend. Bij ontslag ga je naar de rechter leek de standaard reactie. Maar in het proces verliezen alle partijen. De advocaten halen alles uit de kast om het gelijk van hun cliënt aan te tonen en dat is altijd beschadigend voor de ander. De ontslagene raakt dieper in de put en het bedrijf lijdt reputatieverlies. Met een gespecialiseerde mediator in Hoorn kunt u alle relevante zaken snel en met minder kosten met elkaar regelen.

Als u meer wilt weten over mediation in Hoorn of als u een mediator van Merlijn in Hoorn wilt spreken, bel ons dan of mail, of vul het contactformulier in. Wij helpen u graag verder.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator