Overheidsmediator

Overheidsmediation

Beknopte informatie:

Een overheid staat voor belangen van haar burgers, algemeen en individueel. Teveel nadruk op het algemene kan ten koste gaan van de individuele burger. Conflicten die hieruit ontstaan los je het best op door mediation. Rechterlijke procedures vergen tijd, brengen hoge kosten en leiden vaak tot onbegrip. Mediation decimeert het aantal procedures en verbetert de relatie overheid-burger.

De relatie tussen overheid en derden

Een goed functionerende overheid is een voorwaarde voor een rechtsstaat en een sieraad voor een samenleving. Dat vereist van die overheid eenduidigheid, kenbaarheid, zekerheid. Maar als de overheid zich al te zeer vastbijt in haar algemene publieke taak kan een individueel belang van een burger daarin maar al te gemakkelijk verdrinken. Dan komt het individu tekort en dan doet de overheid ook zichzelf tekort. Een overheid die burgers betrekt bij haar afweging van algemene en individuele belangen is machtig en gewetensvol tegelijk.

De keuze voor mediation

In een gemiddelde procedure komen overheid en burger elkaar in feite amper anders dan op papier tegen. Tal van recente projecten hebben aangetoond dat het toepassen van mediationtechnieken in de onderlinge contacten het aantal procedures decimeert en de kwaliteit van beslissingen en het imago van de overheid enorm verbetert. Veel problemen lossen zich al op door een verbetering van de communicatie en het contact van mens tot mens.
Conflicten die hardnekkiger of complexer zijn kunnen worden opgelost in een mediationprocedure. Mediation is de kans bij uitstek om de mensen die samen de overheid vormen te laten onderhandelen met mensen die samen de rest van de maatschappij zijn en die de overheid dragen en in stand houden.

Onze overheidsmediators

Onze overheidsmediators kennen de overheid van binnen en van buiten. Dat maakt hen bij uitstek geschikt om als brug en vertaler van belangen te functioneren. Het is onze ervaring dat als de stap naar mediation eenmaal is gezet, ambtenaren en burgers elkaar in hun verschillende posities en verantwoordelijkheden heel goed begrijpen en er meestal in slagen om ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen in de realiteit met elkaar te verenigen.

Bent u op zoek naar de opleiding specialisatie overheid en mediation? Klik hier voor meer informatie
Wanneer de afstanden te groot zijn, of bij een pandemie, is online mediation een adequaat middel bij een conflict of een onderhandelingsvraagstuk dat snel opgelost moet worden. In een beveiligde en afgeschermde omgeving gaan conflictpartners, onder begeleiding van een mediator, in gesprek. Dit kan alle soorten van mediation betreffen. De Merlijngroep biedt alle mediationvormen online aan.
U zoekt een (online) mediator?