Mediator Overijssel

Bij Merlijn groep vindt u de gecertificeerde mediator die u zoekt in uw eigen regio. U zocht op “mediator”, dus u bent op zijn minst bekend met het bestaan van de methodiek van bemiddeling die de mediator, dus ook de mediator in Overijssel toepast om conflicten op te lossen. Merlijn mediation in Overijssel beschikt over alle gewenste specialismen: Familie mediation, werk gerelateerde mediation, geschillen met overheden, mediation bij OR kwesties etc. Een mediator zorgt er voor dat u en een andere partij tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing komen.

Waarom mediation en dus ook in Overijssel?

Bij geschillen werd bijna altijd gekozen voor verharding van het eigen standpunt als uitgangspunt. Dat het conflict dan ook verhardt moge duidelijk zijn. Het liep altijd uit op een gang naar de rechter. Nu wordt veel meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid partijen zonder proces tot overeenstemming te brengen middels mediation. Rechters adviseren ook de toepassing van mediation in Overijssel. Mediation werkt gewoon beter, gaat sneller en is minder kostbaar. Partijen mogen oplossingen aandragen waardoor ieder meer het idee heeft een stem te hebben, waardoor uiteindelijk sneller tot een oplossing gekomen wordt en mensen meer waarde hechten aan de gemaakte afspraken. De benadering is niet zo formeel als bij een rechtszaak. Dat geeft daardoor ook veel minder stress.

Hieronder ziet u welke specialisten in mediation Overijssel actief zijn. Bij de profielen van de mediators in Overijssel staan de specialismen vermeld.

 

Mediation in Overijssel bij de Merlijn groep

Mediation wordt heel veel toegepast bij relationele problemen binnen families. Mensen in een familie relatie kunnen elkaar erg kwetsen, juist omdat ze zo dicht bij elkaar staan. Een mediator uit Overijssel die onpartijdig en onafhankelijk is, kan u helpen zaken weer in juiste proporties te zien en kwesties voor beide partijen tot een acceptabele uitkomst te brengen. Dit kan allerlei zaken betreffen: geldkwesties, erfenissen, alimentatie of rechten en plichten met betrekking tot kinderen die bij een scheiding betrokken zijn. Vooral in dit laatste geval is het belangrijk dat er overeenstemming komt, omdat de band als gezamenlijke ouders niet ophoudt na een scheiding.

Een ander veel aan de orde komend onderwerp is natuurlijk uw werk. Aan het werk dat mensen uitvoeren ontlenen ze hun identiteit, en dat is ook niet gek gezien de tijd die je aan werk besteedt in een mensenleven. Een conflictsituatie die ontstaan is of dreigt te ontstaan kan hele diepe gevolgen hebben. Een specialist uit de groep arbeidsmediators in Overijssel kan u in ieder geval verder helpen, wanneer het gaat om het ontslag zelf, of om praktische zaken als: ontslagvergoeding, de kantonrechterformule, WW-rechten, opzegtermijnen, opzegverboden en concurrentiebedingen.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator

Meer weten over mediation in Overijssel

Wilt u meer weten over mediation of wilt u met een deskundige uit de groep mediators in Overijssel uw situatie bespreken? Neem dan contact met ons op: telefonisch, per email of door middel van het contactformulier op de website. Wij beantwoorden graag uw vragen.