Een mediator in Enschede

De gecertificeerde mediators van Merlijn groep in Enschede kunnen in heel Overijssel opereren, maar hebben een band met Twente en specifiek met Enschede. Een stad met een geschiedenis die de laatste vijftig jaar sterk veranderd is. Onze mediators zijn zich bewust van de regio waarin zij actief zijn, maar wellicht nog belangrijker: zij hebben naast hun algemene vaardigheden ook voldoende specialismen om alle typen van mediation aan te kunnen. Onze mediators in Enschede merken dat de belangstelling voor mediation in Enschede groeit. Mediation is steeds meer de geëigende methode als het gaat om het oplossen van conflicten. De keuze voor een proces bij de rechtbank is toch een moeilijke en vaak worden conflicten er alleen maar door verscherpt. De advocaat staat voor het standpunt van zijn cliënt en zal proberen dat van de tegenpartij te bagatelliseren. De mediator in Enschede, die naast dit vak ook best actief kan zijn in de advocatuur, is als mediator niet de persoon die oordeelt, maar de professional die beide partijen in actie laat komen om hun belangen helder te krijgen en daarin de mogelijkheden te ontdekken om tot overeenstemming te komen.

Overigens vindt u de specialismen van onze mediators in Enschede vermeld bij hun profielen.

De groei van mediation in Enschede

Rechtbanken komen om in het werk, ook in Twente. Voor justitie was het dan ook een zegen om te ontdekken dat het fenomeen mediation in Enschede zo buitengewoon effectief blijkt te zijn. Nu is het landelijk beleid, om bij tal van aangevraagde procedures eerst te wijzen op de mogelijkheid van mediation. Men is er echt van overtuigd geraakt, dat mediation in Enschede de betere keuze is om een conflict tot een oplossing te brengen. Partijen zijn bij mediation veel meer betrokken bij de bewustwording van de eigen situatie van de eigen belangen en die van de ander.  Partijen komen gemakkelijker tot overeenstemming onder de leiding van de mediator in Enschede en die overeenstemming wordt  ook geaccepteerd. De uitspraak van de rechter wordt nogal eens met veel tegenzin geslikt en wat er daarna gebeurt is vaak heel onduidelijk. De mediator in Enschede heeft zijn eigen informele stijl. Dat komt veel vertrouwder over dan de strakke regels die gelden in een juridisch proces.

De praktijk van mediation in Enschede

Naast industriële bedrijvigheid kent de regio Enschede o.a. grote onderwijsinstellingen. Merlijn groep heeft in Enschede mediators die thuis zijn op dergelijke terreinen. De meeste mediations spelen zich overigens af op meer persoonlijke niveaus. Denk aan echtscheidingen en arbeidsconflicten.  Echtscheidingen liggen natuurlijk heel gevoelig en dat wordt nog meer gecompliceerd door zaken als boedelverdeling, alimentatie en omgangsregelingen met kinderen; bij een scheiding houdt immers het ouderschap niet op. Bij arbeidsconflicten die tot ontslag leiden zijn het vaak woede en onbegrip die mensen ertoe verlijden om een procedure aan te spannen. Zo’n proces kost wel heel veel negatieve energie; de weg naar de toekomst wordt er alleen maar langer door. Veel beter is het om nare maar nu eenmaal onvermijdelijke zaken via mediation op te lossen. De mediator in Enschede kan u daar prima  bij helpen; die weet van ontslagvergoedingen en alles wat daarmee samenhangt.

Wilt u meer informatie over mediation in Enschede of wilt u spreken met een deskundige mediator in Enschede, neem dan gerust contact met ons op, via telefoon, e-mail of het contactformulier.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator