U zoekt in Kampen een mediator

U raakt verwikkeld in een conflict en ziet als een berg op tegen het idee te moeten gaan procederen. Toch moet er iets gebeuren. U heeft gehoord van het verschijnsel mediation. Zou dat een mogelijkheid zijn, mediation met een mediator uit Kampen? Welnu Merlijn groep mediators beschikt in de regio Kampen over gecertificeerde mediators. Die hebben elk weer voldoende specialisaties om ieder probleem in Kampen met mediation aan te kunnen pakken. Een echtscheiding is nu eenmaal iets anders dan een zakelijk conflict of een conflict over een erfenis. Zo zijn er meer specialismen te noemen: arbeidsmediation of mediation met een gemeente of provincie als wederpartij. Onze mediators hebben dat allemaal in huis. Mediation in Kampen gaat niet als procederen. De mediator in Kampen treedt niet op namens één partij maar spreekt met beide partijen en laat die zich bewust worden van hun echte belangen, en zorgt dat ze verder kijken dan hun emoties. Dan blijken mensen, ook te gaan zien waar mogelijkheden liggen, omdat ze zich richten op wat er wezenlijk toe doet en niet op revanchegevoelens die in feite geen voordeel opleveren. De partijen in het conflict gaan onder leiding van de mediator in Kampen als het ware hun eigen oplossing maken. Dat draagt bij aan een goede landing en acceptatie van die oplossing.

U leest bij de beschrijvingen van onze mediators in Kampen ook waarin ze gespecialiseerd zijn.

Mediation in Kampen

De oplossing zoeken voor een conflict via mediation komt steeds meer voor. Het blijkt dat mediation in Kampen goed werkt en omdat dat ook landelijk zo is, wijzen rechters tegenwoordig op de mogelijkheid van mediation voor dat ze een kwestie als proces accepteren. De rechtbanken stellen dan wel de eis dat het gaat om mediators in Kampen die gecertificeerd zijn en dus aan kwaliteitseisen voldoen. De informele persoonlijke manier van werken van de mediator in Kampen spreekt mensen meer aan dan de formaliteiten bij de rechtbank. Mediation in Kampen gaat sneller, bespaart veel kosten en met de uitkomst is voor beide partijen in Kampen goed te leven. Bij de rechtbank is dat nog maar afwachten.

Mediation in de praktijk in Kampen

Onze werkelijkheid laat zien dat er meer echtscheidingen zijn; juist die lenen zich meer voor mediation in Kampen. De gevoelige zaken die spelen bij een scheiding kunnen met een echtscheidingsmediator op een veel menselijker manier worden aangepakt dan in een proces met een vonnis. Er zijn ook steeds meer mediations bij arbeidsconflicten, waar ontslag aan de orde is. Ontslagzaken voor de rechter was vrijwel altijd standaard, maar ze brengen nogal wat schade voor beide partijen. De werknemer krijgt heel veel verwijten de werkgever deugt ook niet volgens de advocaat van de werknemer en beiden verliezen aan reputatie en de ontslagene raakt nog dieper in de put. Een mediator in Kampen, die gespecialiseerd is in arbeidsconflicten kan met mediation in Kampen alle zaken, die van belang zijn rond een ontslag regelen zonder een “gevecht” voor de rechter. Onze mediators in Kampen zijn verder ook betrokken bij zakelijke conflicten, bij kwesties met een overheid, in geschillen over pensioen en in afwikkelingen van erfenissen.

Voor meer informatie over mediation in Kampen, of als u een mediator in Kampen wilt spreken, kunt u ons bellen of mailen, of het contactformulier invullen.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator