U zoekt een mediator in Zwolle?

Voor inwoners van Zwolle geldt ook de aanpak: eerst mediation proberen alvorens te procederen. De rechtbanken zien, dat in heel veel gevallen mediation in Zwolle de oplossing brengt en dat scheelt heel veel werk voor de rechtbanken, die toch al overbelast zijn. Conflictpartijen zijn bij mediation veel meer zelf betrokken. De mediator in Zwolle laat partijen zien wat hun belangen werkelijk zijn, waar de mogelijkheden liggen om er uit te komen. De resultaten van mediation in Zwolle worden veel beter geaccepteerd en nageleefd dan het geval is met een uitspraak van de rechter. De mediator in Zwolle geeft de partijen ook echt het gevoel dat ze de oplossing zelf maken.

Een mediator in Zwolle

Bij Merlijn groep zijn circa honderd gecertificeerde mediators aangesloten. Die zijn georganiseerd naar regio’s en specialisaties. In ieder geval kunnen we zo in iedere regio elk soort conflict in behandeling nemen; dat geldt dus ook voor Zwolle. De keuze om te werken met een mediator uit Zwolle wordt steeds vaker gemaakt. Waar de advocaat moet opkomen voor het belang van zijn cliënt, is de mediator bezig de belangen van beide partijen inzichtelijk te maken. Bij mediation oordeelt de mediator niet, maar laat partijen de mogelijkheden ontdekken, die kunnen bijdragen aan een oplossing van het conflict.

Bij de profielen van onze mediators vindt u ook hun specialisatie(s).

De praktijk van mediation in Zwolle.

We zien in Zwolle veel mediation op individueel niveau:  familiekwesties, echtscheidingen en afhandeling van erfenissen. De gevoelige zaken die bij echtscheidingen aan de orde komen, vragen veel meer om mediation dan om procederen. Regelingen over boedelverdeling, alimentatie en omgangsregelingen met kinderen moeten geaccepteerd kunnen worden en niet afgedwongen. Er is ook veel mediation in Zwolle op het terrein van de arbeidsconflicten. Zeker als die tot ontslag leiden, geven ze vaak aanleiding om te gaan procederen. Kwaadheid en revanche gevoelens kunnen daarbij een rol spelen. Heel veel schiet men er meestal niet mee op. Eenmaal aangezegd ontslag wordt vrijwel nooit teruggedraaid en de afvloeiingsregels laten zelden grote afwijkingen zien De mediator in Zwolle weet alles van die regels en van ontslagvergoedingen; die kan op veel minder ingrijpende wijze een prima resultaat halen.

Als u meer informatie wilt of in contact wilt komen met een mediator in Zwolle bel of mail ons dan of vul het contactformulier in dan helpen wij u graag verder.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator