Mediation in Houten

Mediation groeit en komt steeds meer in de plaats van procederen. Dat is ook wel nodig als we zien dat er in 2015 nog 1,7 miljoen processen zijn gevoerd in Nederland. Door de goede resultaten die met mediation worden behaald kunnen rechters vol overtuiging wijzen op de mogelijkheid van mediation in Houten alvorens tot een proces te besluiten. Een mediator in Houten brengt conflicten tot een oplossing waar een rechtbank veel meer tijd voor nodig zou hebben. Zo is de burger geholpen met mediation in Houten en krijgen de rechtbanken wat lucht in hun overvolle agenda’s. De Merlijn mediator in Houten kan sneller werken dan de rechtbank; de kosten zijn beduidend lager en partijen worden niet geconfronteerd met een uitspraak van de rechter, waarbij tenminste één partij zich de verliezer zal voelen.

Ik zoek een mediator in Houten

U vindt in Houten de gecertificeerde en gespecialiseerde mediators van Merlijn groep, die aan de hoge kwaliteitseisen van Merlijn groep voldoen. Deze mediators in Houten beschikken naast algemene mediation kennis en vaardigheid ook altijd over één of meer specialisaties. Een zakenconflict vergt andere specifieke kennis dan bijvoorbeeld een pensioenkwestie, of een conflict met een overheid. Onze mediators in Houten kunnen in ieder geval alle soorten geschillen behandelen. Mediation in Houten gaat heel anders dan procederen. De mediator in Houten werkt met beide partijen. Hij laat partijen zicht krijgen op hun echte belangen, los van emoties en vooringenomen standpunten. Op die inzichten kan hij overeenkomsten bouwen. De advocaat in Houten is gehouden aan het belang van één partij, zijn cliënt. Dat betekent eerder partijen tegen elkaar opzetten dan raakpunten zoeken. De uitspraak van de rechter is formeel wel een oplossing, maar de acceptatie is dubieus. De overeenkomst na mediation in Houten zal beter worden geaccepteerd en nageleefd omdat partijen die zelf mee tot stand hebben gebracht.

De specialisaties van onze mediators in Houten kunt u vinden hun profielen.

De praktijk van mediation in Houten

Echtscheiding is het meest voorkomende thema van mediation in Houten. Mediation bij ontslagzaken zijn er ook steeds meer. Ontslagzaken voor een rechtbank zijn vaak ware “veldslagen”. Er is veel emotie en kwaadheid en er worden over en weer verwijten gemaakt. Onze gespecialiseerde arbeidsmediators in Hilversum kennen alle ins en outs rond ontslag. Die kunnen u in een mediation proces uitstekend helpen zonder onnodige messenslijperij.  Verder zien we in Houten: Business mediation, mediation met een overheid als partij en familiemediation bijvoorbeeld bij erfenissen. Merlijn mediators in Hilversum zijn als collectief voor al deze zaken competent. De aanpak van de mediator in een mediation zaak in Houten is heel persoonlijk en informeel. Mensen vinden dat toch prettiger dan de protocollen van de rechtbank, zeker als het gaat om gevoelige zaken bijvoorbeeld bij een echtscheiding.

Wilt u meer weten over mediation in Houten, of wilt u in contact komen met een mediator uit Houten, bel of mail ons dan, of vul het contactformulier in; wij willen u graag van dienst zijn.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator