U zoekt een mediator in Nieuwegein

In Nieuwegein vindt u de mediators van Merlijn groep. Ervaren, met de nodige specialisaties en natuurlijk gecertificeerd. Dit zijn de mediators waarnaar rechters verwijzen, als ze mediation aanbevelen in plaats van een procedure voor de rechtbank. Niet iedere mediator in Nieuwegein kan voor ieder conflict ingezet worden. Erfeniskwesties zijn anders dan pensioenconflicten en dat geldt ook voor ontslagzaken of gecompliceerde zakelijke geschillen. Vandaar de verschillende specialisaties, zodat er in Nieuwegein altijd een mediator voorhanden is die past bij uw conflict. De mediator in Nieuwegein gaat heel anders te werk dan de advocaat. Een advocaat behartigt het standpunt van één van de partijen. Dat standpunt wordt natuurlijk uitvergroot. Het gevolg is dat partijen nog verder van elkaar af komen te staan en dat het conflict verhardt. De rechter moet dan een uitspraak doen en het is maar de vraag wie daar tevreden mee zal zijn. De mediator in Nieuwegein spreekt met beide partijen, die hij zich bewust laat worden van waar het nu echt om gaat. Dan verdwijnen vooringenomen standpunten en gaan partijen zelf zien waar de oplossing zou kunnen liggen.

In de profielbeschrijvingen van onze mediators in Nieuwegein staan ook hun specialismen.

Mediation in Nieuwegein

Mediation leidt landelijk tot goede resultaten en dat geldt ook voor mediation in Nieuwegein. Daarom durven rechtbanken ook naar mediation te verwijzen. Natuurlijk ontlast dat de overvolle agenda’s van de rechtbanken, maar zonder de kennis van die resultaten zouden rechters dat beleid van verwijzen naar mediation niet kunnen uitvoeren. Mediation in Nieuwegein gaat sneller, is minder kostbaar en leidt tot een oplossing van conflicten en niet tot een vonnis waarvan je de uitkomst maar moet afwachten. De mediator in Nieuwegein heeft een informele en veel persoonlijker aanpak. Daarmee bereikt hij dat partijen sprekend met elkaar onder regie van de mediator tot oplossingen komen die ze ook echt zelf bereikt hebben. Het gevolg is dat afspraken makkelijker worden geaccepteerd en nageleefd.

Mediation, de praktijk in Nieuwegein

In de praktijk zien we in Nieuwegein veel mediations betreffende echtscheidingen en arbeidsconflicten. Maar ook alle andere soorten mediation komen voor in Nieuwegein: business mediation, team mediation, mediation met een overheid etc. Echtscheiding is vrijwel altijd een delicate kwestie, zeker als er kinderen bij in het spel zijn en er afspraken moeten komen over de omgangsregeling. Overeenstemming zoeken middels echtscheidingsmediation is daar een veel effectiever middel dan alles laten bepalen door een rechter. Dat geldt ook voor arbeidsconflicten met ontslag als gevolg. De ontslagene heeft maar één echt belang: een nieuwe baan. Daarvoor moet je stevig in je schoenen staan. Een slopend proces waarin je heel veel over je heen krijgt, helpt daar bepaald niet bij. De regelingen, de afvloeiingssom daar kan de gespecialiseerde Merlijn mediator in Nieuwegein ook mee uit de voeten. Die kan partijen in redelijkheid zover brengen dat ze zonder extra en onnodige schade verder kunnen.

Wilt u in contact komen met één van onze mediators in Nieuwegein, of gewoon meer informatie, belt u ons dan, of vul het contactformulier in.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator