Ik zoek een mediator in Soest

U staat voor het dilemma: procederen of mediation proberen. Kiest u voor het laatste dan blijft u in ieder geval dichter bij huis. In Soest zijn ervaren, gecertificeerde mediators van Merlijn groep actief. Omdat conflicten inhoudelijk nogal verschillen zijn er in Soest mediators nodig met diverse specialisaties. Een conflict bij een bedrijfsovername bijvoorbeeld vereist een ander soort kennis dan een echtscheiding. Onze Merlijn mediators in Soest beschikken daarover. Mediation in Soest verschilt essentieel van een proces voor de rechtbank. De mediator in Soest vertegenwoordigt niet één partij maar spreekt met beide partijen en laat die vragenderwijs inzicht krijgen in wat echt van belang is. De vooringenomen posities worden opgebroken en een nieuw inzicht krijgt een kans. In dit proces krijgen partijen zicht op zaken die tot overeenstemming kunnen leiden. Beide partijen creëren de oplossing zelf en dat geeft veel meer acceptatie van de oplossing en naleving van de gemaakte afspraken.

De specialisaties van onze mediators in Soest vindt u bij hun profielen.

Mediation in Soest

De toepassing van mediation in Soest groeit. De gang naar de rechtbank is duur, onzeker en duurt lang, zeker gezien de wachtlijsten. Rechters stimuleren de toepassing van mediation, mits er gebruik gemaakt wordt van gecertificeerde mediators in Soest. De goede resultaten met mediation in Soest rechtvaardigt dat en de overbelasting van de rechtbanken maakt het extra voor de hand liggend. De rechters wijzen expliciet op de mogelijkheid om eerst een gecertificeerde mediator in Soest te zoeken vooraleer een proces aan te spannen. Mensen zijn ook meer gebaat bij de informele en persoonlijke manier van werken van de mediator in Soest, zeker bij gevoelige kwesties zoals bijvoorbeeld bij een echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn.

De praktijk van mediation in Soest

Mediation is in Soest vooral bekend bij echtscheiding. Wat we zien toenemen in Soest is de toepassing van mediation bij arbeidsconflicten, ook als er ontslag aan de orde is. Traditioneel kwamen ontslagzaken altijd voor de rechter. Dat gaf vaak veel onnodige extra schade. De advocaten van beide partijen willen hun gelijk halen en maken de andere partij zoveel mogelijk verwijten. Dat levert alleen verliezers op. Met een in arbeidszaken gespecialiseerde mediator in Soest is dat hele gevecht voor de rechter niet nodig. Alle relevante zaken, die bij ontslag aan de orde zijn, kunnen in Soest met mediation geregeld worden. Onze mediators in Soest zijn verder ook betrokken bij business kwesties, bij conflicten met een overheid en bij andere problemen in de familiale sfeer, zoals erfeniskwesties. Merlijn mediators in Soest kunnen dit soort problemen prima behandelen.

Als u meer wilt weten over mediation in Soest, of als u een mediator in Soest wilt spreken, bel of mail ons dan, of vul het contactformulier.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator