Mediators in Woerden

Als u in een conflict verwikkeld raakt en u zoekt een mediator in uw regio vindt u in Woerden de mediators van Merlijn groep. Zij hebben allen de vereiste certificaten behaald, zijn ervaren en beschikken gezamenlijk over alle specialisaties om in ieder type conflict in Woerden te kunnen optreden. Een echtscheiding is iets anders dan een conflict over pensioen, of over een erfenis; een zakelijke kwestie vergt ook weer een ander soort kennis. Vandaar dat onze mediators in Woerden moeten beschikken over een aantal specialisaties. Mediation in Woerden is iets anders dan een proces aanspannen bij een rechtbank. De mediator in Woerden vertegenwoordigt niet één partij maar spreekt met beide partijen en laat die zich bewust worden van wat hun echte belangen zijn, zonder de emoties en de standpunten die al vooraf waren ingenomen. In dit proces van bewustwording krijgen partijen zicht op aspecten die tot een overeenkomst kunnen leiden. Beide partijen hebben de oplossing als het ware zelf gecreëerd en dat leidt tot acceptatie daarvan. Het vonnis van de rechter maakt formeel wel een einde aan het conflict, maar bij partijen is er vrijwel altijd één de verliezer en dan blijven de conflictgevoelens bestaan.

U kunt bij de profielen van onze mediators in Woerden ook hun specialisaties vinden.

Mediation in Woerden

Mediation in Woerden wint terrein op procederen. Dat is ook landelijk zo. Dat komt vooral door de goede resultaten met mediation. Dat cumuleert dan weer, omdat rechters mediation aanbevelen vanwege die goede resultaten. De verwijzing geldt dan wel voor de gecertificeerde mediators. In dit geval de gecertificeerde mediator in Woerden. De informele persoonlijke manier van werken van de mediator in Woerden spreekt mensen meer aan dan de stijve protocollen van de rechtbank. Mediation in Woerden gaat ook veel sneller, bespaart veel kosten en de uitslag wordt veel meer geaccepteerd, waardoor men zich eerder houdt aan de gemaakte afspraken.

De praktijk van mediation in Woerden

De meest voorkomende mediations in Woerden hebben te maken met echtscheidingen en arbeidsconflicten die tot ontslag leiden. Onze mediators in Woerden zijn ook betrokken bij zakelijke conflicten, of bij kwesties met een overheid als partij en bij andere problemen in de familiesfeer, erfeniskwesties bijvoorbeeld. Merlijn mediators in Woerden hebben ervaring met al dit soort kwesties. Gevoelige kwesties als een omgangsregeling met kinderen na een scheiding leiden in een mediation procedure in Woerden tot veel bevredigender en houdbaarder oplossingen, dan een uitspraak van een rechter. Ontslagzaken voor de rechter leveren meestal schade voor beide partijen. De werknemer krijgt in zo’n proces heel veel over zich heen en het ontslag wordt vrijwel nooit ongedaan gemaakt. De werkgever wint er ook niet bij door hoge proceskosten en niet te onderschatten, het verlies van reputatie. De gespecialiseerde mediator in Woerden kent ook alle regels en mogelijkheden rond ontslag. Via mediation in Woerden kunnen vrijwel alle zaken, die van belang zijn rond een ontslag, in overleg geregeld worden zonder de stress van het gevecht voor de rechtbank.

Als u meer wilt weten over mediation in Woerden, of als u een mediator in Woerden wilt spreken, bel of mail ons dan, of vul het contactformulier in. Wij helpen graag.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator