Een mediator in Zeist

Voor conflicten waarvoor mediation gewenst is, kunt u in Zeist ongetwijfeld een geschikte mediator vinden. In Zeist werken mediators van Merlijn groep, gekwalificeerd, ervaren en met voldoende specialisaties om in ieder type conflict in Zeist te kunnen optreden. Een zaken conflict in Zeist vereist een ander soort kennis dan een echtscheiding. Vandaar dat onze mediators moeten beschikken over een aantal specialisaties. Mediation in Zeist verschilt nogal van een proces voor de rechtbank. De mediator in Zeist vertegenwoordigt niet één partij maar spreekt met beide partijen en laat die zich bewust worden van hun echte belangen. De vooringenomen posities worden als het ware ondergraven en daardoor minder dominant. In dit proces van bewustwording van wat er werkelijk toe doet krijgen partijen zicht op zaken die tot een akkoord kunnen leiden. Beide partijen creëren de oplossing zelf en dat geeft veel meer het gevoel van acceptatie daarvan. De uitspraak van de rechter maakt officieel wel een einde aan een conflict, maar bij partijen is er vrijwel altijd één ontevreden en dan is het conflict niet echt uit de wereld.

U vindt bij de profielen van onze mediators in Zeist ook hun specialismen.

Mediation in Zeist

Bij conflicten in Zeist wordt meer en meer de praktijk van een mediation interventie toegepast in plaats van een proces aan te spannen. Dat komt vooral door de goede resultaten met mediation in Zeist en omdat rechters mediation aanbevelen vanwege die goede resultaten. De rechters wijzen op de mogelijkheid om een gecertificeerde mediator in Zeist te zoeken in plaats van een proces te beginnen. De informele persoonlijke manier van werken van de mediator in Zeist spreekt mensen meer aan dan de gang van zaken bij de rechtbank. Mediation in Zeist gaat sneller, bespaart veel kosten en partijen staan meer achter de afspraken die gemaakt worden.

Welke typen mediation zien we in Zeist

Ten eerste gaat mediation in Zeist veelal over echtscheiding. Dat heeft ook de langste historie. Verder groeit het aantal mediations bij arbeidsconflicten, ook als er ontslag aan de orde is. Onze mediators in Zeist zijn ook betrokken bij business kwesties, bij conflicten met een overheid als partij en bij andere problemen in de familiesfeer, erfeniskwesties bijvoorbeeld. Merlijn mediators in Zeist kunnen dit soort problemen goed behandelen. Gevoelige kwesties als een omgangsregeling met kinderen na een scheiding leiden in een mediation procedure in Zeist tot veel bevredigender en houdbaarder afspraken, dan een uitspraak van een rechter. Traditioneel kwamen ontslagzaken altijd voor de rechter. Nu ziet men in, hoeveel onnodige extra schade dat kan opleveren. Beide partijen willen hun gelijk halen en de advocaten zullen hun best doen de andere partij zoveel mogelijk te verwijten. Een extra mentale klap voor de ontslagene en reputatieschade en hoge proceskosten voor de organisatie. Iedereen verliest. Met een in arbeidszaken gespecialiseerde mediator in Zeist is dat hele slopende proces niet nodig. Alle relevante zaken kunnen in redelijk overleg prima geregeld worden.

Als u meer wilt weten over mediation in Zeist, of als u een mediator in Zeist wilt spreken, bel of mail ons dan, of vul het contactformulier in. Dan helpen wij u verder.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator