U zoekt een mediator in Winschoten?

Naast alle hevige problemen die de provincie Groningen in hun greep houden, gaan leven en werken ook door. Dat betekent dat u bijvoorbeeld in Winschoten met allerlei soorten conflicten kunt worden geconfronteerd. Die conflicten kunnen zo hoog op lopen, dat er hulp bij nodig is. De eerste gedachte is dan meestal: ik zoek een advocaat. Dat is een logische stap, maar daar komt wel wat achter weg: procederen, hoge kosten en onzekerheid over de uitkomst. Nu wijzen de rechtbanken zelf, voor ze een zaak aannemen, op de mogelijkheid van mediation in Winschoten.  Met een mediator in Winschoten kunnen tal van problemen opgelost worden waardoor de gang naar de rechter niet meer nodig is. De conflicten die door mediators in Winschoten behandeld kunnen worden zijn zeer divers. Of het nu gaat om een echtscheiding of een erfeniskwestie, of om een zakelijk geschil in Winschoten, ze worden aangepakt met gespecialiseerde mediators. Zo zijn er familie mediators, arbeidsmediators, mediators die speciaal geschoold zijn voor geschillen met overheden en zakelijke mediators. Dat laatste, business mediation zie je vooral bij bedrijvenfusies of leveringsgeschillen in Winschoten. Mediation in Winschoten kost aanzienlijk minder dan procederen en het gaat veel sneller. Wat heel belangrijk is, de uitkomst bepaal je in feite zelf in onderhandeling met de persoon of de instantie met wie het conflict is. Dat wordt niet de verrassing die de rechter soms te melden heeft. Dat geeft meer acceptatie van de uitkomst en een betere uitvoering van de afspraken die daarbij horen.

Hoe werkt mediation in Winschoten

De mediator in Winschoten spreekt met beide partijen tegelijk. Hij is de regisseur die de conflictpartners leidt naar inzicht in hun echte belangen. Als die voor de spelers in het conflict helder zijn is het ook mogelijk om te gaan onderhandelen. Gevoelens van revanche en vergelding vertroebelen die mogelijkheden dan niet meer. Er ontstaan kansen voor een deal, een akkoord met duidelijke afspraken. Onder leiding van de mediator in Winschoten hebben de conflictpartijen in Winschoten dat akkoord zelf tot stand gebracht. Dat draagt ook bij aan een goede uitvoering van de afspraken. Want daar kan na onwelgevallige uitspraken van de rechter nog wel eens iets mis gaan. Niet prettig bij een omgangsregeling met kinderen na een echtscheiding bijvoorbeeld of bij de realisatie van afspraken na een ontslag.

Hieronder tonen we de diverse specialismen waarover onze mediators in Winschoten beschikken. Zie daarvoor de profielen van onze mediators, actief in de provincie Groningen.

Hoe vind ik een passende mediator in Winschoten

Het probleem is natuurlijk dat beide conflictpartners moeten instemmen met de keuze voor een mediator. De keuze van de een roept natuurlijk weerstand bij de ander. Daarom is het beter om een grotere organisatie van mediators te benaderen. Die luisteren naar het probleem en komen zelf met een voorstel voor een voor deze kwestie geschikte mediator in Winschoten. De onpartijdigheid is dan gegarandeerd. Merlijn Groep is een groot landelijk gespreid netwerk van 150 goed opgeleide en ervaren mediators, die gezamenlijk alle specialisaties in huis hebben. Bij Merlijn vindt u de mediator voor uw conflict in de regio Winschoten.

Voor meer informatie kunt u bellen met Merlijn…….

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator