Mediation in Goes

Bij conflicten wordt steeds meer gebruik gemaakt van mediation als alternatief voor de gang naar de rechtbank. Mediation in Goes is een praktijk die al weer ruim twintig jaar bestaat. De rechtbanken wijzen op de mogelijkheid van mediation in Goes niet alleen om hun overvolle agenda’s wat te ontlasten maar ook omdat ze zien dat mediation met een mediator uit Goes of uit de regio Goes goede resultaten oplevert. Aan procederen zitten nogal wat nadelen zoals de lange doorlooptijd, de hoge kosten en de onzekerheid over de uitkomst.

De mediator in Goes kan op diverse terreinen actief zijn, afhankelijk van de eigen specialisatie. Zo zijn er familie mediators, arbeidsmediators en business mediators in Goes. Ze zijn allemaal opgeleid tot mediator en beschikken over de algemene vaardigheden van mediation, maar ze hebben zich daarnaast gespecialiseerd op één of meer thema’s die ook specialistische kennis veronderstellen; een bedrijvenfusie is iets anders dan een echtscheiding. Een ontslagzaak veronderstelt andere specifieke kennis dan een erfeniskwestie. In Goes zijn er ook mediators die zich toegelegd hebben op conflicten met een overheid, provincie, gemeente of waterschap bijvoorbeeld.

De methodiek van de mediator in Goes

Een mediator in Goes gaat aan de slag met beide partijen in het conflict. Hij is niet de verdediger of de belangenbehartiger van één van beide partijen, zoals een advocaat dat wel is. De mediator in Goes beschikt over gesprekstechnieken waarmee hij partijen leert om hun echte belangen te zien en zich niet te laten afleiden door allerlei nevengevoelens die natuurlijk wel een rol spelen. Als partijen hun echte belangen scherp hebben, gaan ze aan aanknopingspunten vinden waarop deals te maken zijn. Daar ontstaat het begin van een overeenkomst. De mediator in Goes is als een regisseur die dat proces naar een akkoord zal leiden. Dat is dan een akkoord dat partijen in feite zelf hebben bereikt. Dat laatste is vooral van belang voor de naleving van de afspraken die uit dat akkoord voortvloeien. Bij een opgelegde uitspraak van de rechter ligt obstructie eerder voor de hand. En dan kunnen zaken bijvoorbeeld bij een echtscheiding heel vervelend uitpakken. Ook ontslagregelingen kunnen prima uitgewerkt worden met een arbeidsmediator in Goes, zonder dat partijen elkaar nodeloos beschadigen.

Hoe nu verder met mediation in Goes

We gaan op zoek naar een mediator in Goes. Die mediator moet wel acceptabel zijn voor beide partijen. Als een van beide met een voorstel komt voor een mediator, zal de ander bij voorbaat wat achterdochtig zijn. Het beste is om allebei contact op te nemen met een grotere organisatie van mediators die ook actief is in de regio Goes. Merlijn Groep is zo’n organisatie met 150 mediators, landelijk gespreid. Die organisatie bekijkt de kwestie en doet een voordracht voor een mediator; daarmee is gelijk de onpartijdigheid gegarandeerd. Merlijn is ook een van de eerste opleiders van mediation in Nederland. De mediators in deze organisatie zijn ervaren en allen gecertificeerd, en ze hebben voldoende specialisaties om elke soort mediation in Goes te kunnen aanpakken.

Als u meer willen weten over mediation in Goes, of als u wilt spreken met een mediator in Goes, bel of mail ons dan, of vul het contactformulier in.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator