Mediation in Middelburg

De toepassing van mediation bij conflicten in Middelburg groeit. Daardoor daalt het aantal rechtszaken bij de rechtbank in Middelburg. De resultaten met mediation in Middelburg zijn zodanig positief, dat de rechters in Middelburg mediation aanmoedigen. Zij wijzen expliciet op de mogelijkheid een gecertificeerde mediator in Middelburg te zoeken en zo het probleem aan te pakken in plaats van te gaan procederen. Het gaat sneller, is minder kostbaar en het werkt. Ook de afspraken die bij mediation worden gemaakt worden beter nageleefd dan bij een uitspraak van de rechter. De mediator in Middelburg is onpartijdig en werkt met beide partijen. De advocaat in Middelburg is per definitie partijdig; die staat voor het belang van zijn cliënt. Dat moet wel tot verscherping van het conflict leiden. De mediator in Middelburg krijgt partijen zover dat ze hun echte belangen gaan zien en dat ze hun vooringenomen standpunten loslaten. Dan worden mogelijkheden zichtbaar om tot overeenstemming te komen.

Ik zoek een mediator in Middelburg

In Middelburg vindt u de gecertificeerde mediators van Merlijn groep. Zij voldoen aan de kwaliteitseisen van de rechtbanken en zijn voldoende gespecialiseerd om in ieder type conflict in Middelburg te kunnen optreden. Een bedrijfsovername die moeizaam verloopt vereist andere kennis dan een kwestie over een erfenis of een gevoelige kwestie bij echtscheiding. Daarom hebben Merlijn mediators zich gespecialiseerd naast hun algemene mediation kennis en vaardigheid.

We hebben die specialisaties vermeld bij de profielen van onze mediators in de regio Middelburg.

De praktijk van mediation in Middelburg

Echtscheiding en mediation is in Middelburg inmiddels een vertrouwd koppel. Een mediator past ook meer bij de gevoelige kwesties die geregeld moeten worden dan een rechter; denk eens aan omgangsregels met kinderen. Onze mediators in Middelburg zijn verder ook betrokken bij zakelijke conflicten, bij kwesties met een overheid als partij en bij familiale kwesties als erfenisverdelingen bijvoorbeeld. Merlijn mediators in Middelburg zijn in al dit soort conflicten thuis. Ontslagzaken kwamen standaard voor de rechter in Middelburg. Maar het besef dringt door dat dat voor beide partijen meestal meer schade opleverde dan winst. De werknemer krijgt in een proces heel veel verwijten en de werkgever krijgt ook zijn portie van de advocaat van de tegenpartij. De gespecialiseerde mediator in Middelburg is volstrekt competent om een ontslagzaak in overleg te regelen zonder het energieverlies van de strijd voor de rechtbank.

Als u meer willen weten over mediation in Middelburg, of als u wilt spreken met een mediator in Middelburg, bel of mail ons dan, of vul het contactformulier in.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator