U zoekt een mediator in Den Haag?

Heel specifiek voor mediation in Den Haag is de aanwezigheid van zoveel overheidsinstanties. Merlijn heeft een lange geschiedenis van mediation opleidingen voor overheden en is alleen daardoor al bijzonder ingevoerd in kwesties binnen overheden, tussen overheden onderling en natuurlijk ook tussen Haagse instanties met burgers of privaatrechtelijke organisaties. Waar geschillen vroeger vaak op juridische processen uitkwamen, zal een rechter in Den Haag nu eerst verwijzen naar de mogelijkheden van mediation in Den Haag. Het heeft voor conflictpartijen veel voordeel om naar de mediator te stappen: De uitkomst van een  rechtszaak is altijd enigszins hachelijk. Bij mediation in Den Haag – dat geldt natuurlijk ook voor alle zaken tussen privé personen - is er vaak al resultaat na een paar mediation interventies.

De Merlijn mediators in Den Haag

Onze mediators in Den Haag hebben diverse specialismen, zijn allen gecertificeerd en van een, door Merlijn groep geborgde kwaliteit. Deze mediators hebben een open attitude, die past bij Den Haag. Heel open en informeel waar het kan, iets meer ingehouden als de situatie dat vereist, maar altijd veel minder formeel dan bij de rechtbank. Daarmee wint het mediation proces aan overtuigingskracht en aan acceptatie. Een advocaat vertegenwoordigt het belang van zijn cliënt; de mediator in Den Haag kiest geen partij maar brengt standpunten bij elkaar en verheldert belangen. De verschillende specialisaties vindt u bij de profielen van onze mediators in Den Haag.

De mediation praktijk in Den Haag

Naast mediations waar overheden in betrokken zijn vinden we in Den Haag ook de meer algemeen voorkomende mediation typen: Familiekwesties, echtscheidingszaken en mediations met een zakelijke grond. Arbeidsconflicten zie je overal, dus ook in Den Haag. Met name kwesties rond ontslag kunnen een grote negatieve rol spelen in iemands leven. Een op de toekomst gerichte oplossing is dan veel waardevoller dan een slopend proces, dat iemand mentaal alleen maar verder  zal verwijderen van het echte doel: weer aan het werk. De inbreng van een mediator uit Den Haag zal dan veel positiever werken.

Als u wilt kunnen wij u in contact brengen met een mediator in Den Haag die u verder kan informeren. U kunt daartoe contact met ons opnemen, telefonisch, per email of door middel van het contactformulier op de website.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator