Een mediator in Rotterdam

De gecertificeerde mediators van de Merlijn groep zijn landelijk gespreid. Samen dekken ze alle soorten specialismen en alle regio’s en steden. Een mediator in Rotterdam moet uit de voeten kunnen met mediation vraagstukken die in Rotterdam misschien meer voorkomen dan elders. Ook de typische karaktereigenschappen van een stad of een regio moeten door onze mediators probleemloos worden aangevoeld; vandaar onze mediators in Rotterdam voor de specifieke mediation stijl in Rotterdam. Mediation heeft steeds meer bekendheid gekregen als een veel directere weg naar een oplossing van conflicten dan de traditionele gang naar de rechtbank. Advocaten gaan voor de belangen van hun cliënt; daarvan willen ze zoveel mogelijk binnenhalen. Dat kan natuurlijk ook helemaal verkeerd uitpakken. Onze mediator in Rotterdam probeert in gesprek met beide partijen alle belangen helder te krijgen en zo de weg naar een overeenkomst te vinden.

Hoe komt u tot mediation in Rotterdam

Het kan zijn dat u ervaring hebt met mediation in Rotterdam of daarvan hebt gehoord. Maar daarnaast zijn het de rechters zelf die wijzen op de mogelijkheden die een mediator in Rotterdam kan bieden. De rechtbanken komen om in het werk en dat alleen al is een heel praktische reden om mediation in Rotterdam aan te bevelen. Toepassing van mediation, gebruik maken van een mediator in Rotterdam, het heeft ook echt bewezen voordelen. De resultaten, de afspraken worden veel gemakkelijker geaccepteerd en uitgevoerd dan bij een rechterlijke uitspraak het geval is; het mediation proces verloopt veel sneller en is mede daardoor ook financieel veel aantrekkelijker. Onze ervaring met mediation in Rotterdam leert ons, dat in een klein aantal bijeenkomsten er al een resultaat op tafel komt dat in een mediation overeenkomst kan worden vastgelegd. Omdat partijen heel intensief bij dat resultaat betrokkenzijn geweest is de acceptatie veel groter. Onze mediator in Rotterdam kiest voor een informele, directe stijl; mensen ervaren dat alleen al als veel functioneler dan de formele benadering in de rechtbank.

De diverse specialisaties van onze mediators in Rotterdam treft u aan bij hun profielen.

Mediation in Rotterdam

In Rotterdam zien we veel mediations die te maken hebben met familie kwesties, bijvoorbeeld echtscheidingen met alles wat daar bij komt kijken, maar ook erfeniskwesties of onderlinge betalingsproblemen. We zien in Rotterdam natuurlijk ook business mediations vaak internationaal en ja, zaken rond conflicten op het werk, zoals ontslag. Ontslag is al een zware ingrijpende gebeurtenis een slopende rechtszaak draagt daar vaak niet veel aan bij. Met mediation in Rotterdam worden zaken in redelijkheid opgelost, zodat men weer de kracht heeft om een nieuwe baan te gaan zoeken.

Wij geven u graag nadere informatie of brengen u in contact met een van onze mediators in Rotterdam. Daartoe kunt u ons bellen, mailen of het contactformulier op de website invullen.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator