ARBMED | Arbitrage en mediation

1. Wat is ARBMED

De term ‘ARBMED’ is een samenvoeging van arbitrage en mediation. Bij deze methode benoemen partijen eerst een arbiter om een bindende uitspraak te doen. Tijdens of na de arbitrage komen de partijen overeen om (aspecten van) hun geschil in mediation op te lossen. Bij Merlijn Adviesgroep zijn arbiter en mediator dan altijd twee verschillende personen.

2. Hoe werkt een ARBMED procedure

De ARBMED methode behoort tot de zogenaamde hybride methoden, eerst arbitrage, een vorm van bovenpartijdige geschiloplossing en daarna mediation, een vorm van tussenpartijdige conflictoplossing. Arbitrage is geregeld in  de wet.  De procedure is formeel, volgens algemene regels van behoorlijk procesrecht. Partijen laten zich vaak door advocaten bijstaan. De arbiter is gebonden aan het onderwerp dat de betrokkenen aan hem voorleggen en wijst daarin een arbitraal vonnis.

Bij ARBMED spreken de partijen en de arbiter van tevoren af dat het op een bepaald moment mogelijk is dat partijen zelf het proces ter hand nemen. Dan verzoeken zij de arbiter om zijn rol van arbiter te onderbreken of te beëindigen en verzoeken zij een ander de rol van mediator op zich te nemen. De betrokkenen bepalen dan onder haar/zijn begeleiding zelf de uitkomst van hun geschil (de vaststellingsovereenkomst). Daarbij zijn zij en de mediator niet gebonden aan het aanvankelijke onderwerp van de arbitrage. Voor de rolwisseling gelden beroepsethische richtlijnen, waarop door Het Conflictwarenhuis zorgvuldig wordt toegezien.

3. Voordelen van Arbitrage én mediation (ARBMED)

  • zekerheid over een autoriteit die de knoop kan doorhakken
  • de onderlinge relatie kan aan bod komen zodra beide partijen dat willen

4. Onze cliënten kiezen voor arbitrage én mediation (ARBMED) als:

  • beide partijen alsnog tot onderhandelen bereid zijn
  • er sprake is van zowel een zakelijk als een persoonlijk geschil
  • partijen vertrouwen hebben in (het herstel van) de zakelijke of persoonlijke relatie
  • het onderwerp van conflict en de vraag aan de arbiter helder en compleet zijn
  • er geen grote machtsongelijkheid is