Bedrijfsmaatschappelijk werk

1. Wat houdt bedrijfsmaatschappelijk werk in

Bedrijfsmaatschappelijk werk is een instrument dat werkgevers inzetten om tal van niet medische problemen te voorkomen of op te lossen. Een bedrijfsmaatschappelijk werker kan van Het Conflictwarenhuis worden ingehuurd naar behoefte ad hoc, of in een meer stabiele relatie, bijvoorbeeld op abonnementsbasis.

2. Hoe opereert een bedrijfsmaatschappelijk werker

De professionele bedrijfsmaatschappelijk werkende spreekt met werknemers over hun actuele problemen. Dat kan via een vast spreekuur of op aanvraag. Voor de gesprekken is er een     spreekkamer beschikbaar. Ook huisbezoek of E-coaching behoren tot de mogelijkheden. De bedrijfsmaatschappelijk werkende kan tot pragmatische oplossingen komen met de betreffende werknemer en vaak ook in samenspraak met diens leidinggevende. Waar de bedrijfsmaatschappelijk werkende zelf niet competent is, weet die de werknemer adequaat door te verwijzen. Dit kan binnen of buiten Het Conflictwarenhuis zijn.

De bedrijfsmaatschappelijk werker is gehouden aan vertrouwelijkheid. Die is overigens in de beroepscode verankerd. Juist omdat bij intern bedrijfsmaatschappelijk werk die vertrouwelijkheid wel eens problematisch kan zijn, is het inzetten van extern bedrijfsmaatschappelijk werkers een veel gekozen optie. Het Conflictwarenhuis kan u een keur van professionals aanbieden.

3. De inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk kan nogal wat opleveren:

  • tegen relatief lage kosten kunnen problemen in een vroeg stadium voorkomen worden
  • lage profilering, waardoor problemen niet buiten hun proporties groeien
  • een bedrijfsmaatschappelijk werker van Het Conflictwarenhuis weet zich gesteund door een veelheid aan kennis en ervaring binnen de totale organisatie
  • de extern bedrijfsmaatschappelijk werkende is flexibel inzetbaar en kent toch uw organisatie
  • zij / hij heeft een goed beeld van wat er kan spelen

4. In veel situaties is de inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk de meest efficiënte aanpak:

In ieders persoonlijk en/of werkzaam leven kunnen zich problemen voordoen van niet medische aard, die een goede uitoefening van de beroepsmatige werkzaamheden in de weg staan. Huiselijke omstandigheden, relatieproblemen, maar ook gespannen verhoudingen op de werkvloer kunnen leiden tot minder functioneren of verzuim en in een later stadium zelfs tot uitval. Dan zijn maatregelen nodig die ingrijpender zullen zijn voor de organisatie, zeker ook financieel.

Hoe meer werknemers een organisatie telt des te groter zal de behoefte zijn aan dit type ondersteuning; dat is een statistisch gegeven.

Graag meer lezen over de bedrijfsmaatschappelijk werker? Bekijk onze blog

De (externe) bedrijfsmaatschappelijk werker