Iemand staat naast u in uw conflict

Bij de keuze voor een methode in deze afdeling krijgt u hulp van de conflictspecialist, zodat u zelf het conflict aan kunt pakken.

Links vindt u een overzicht van de verschillende methoden waarmee Merlijn Advies Groep (M.A.G.) u van dienst kan zijn.

(Team-)conflictcoaching 

Coaching van een of meerdere conflictpartijen of teams bij het ontwikkelen van conflictvaardig gedrag.

Onderhandelingsbegeleiding

Onderhandelen is de sociale vaardigheid gericht op het hanteerbaar maken van tegenstellingen tussen mensen in situaties van wederzijdse afhankelijkheid. Doel is een resultaat te bereiken dat ieder niet alleen had kunnen bereiken en om onenigheid tussen betrokkenen op te lossen. Doel van de onderhandelingsbegeleider is om het onderhandelend vermogen van zijn cliënten te verhogen en de onderhandelingsresultaten positief te beïnvloeden.

Procederen

Een advocaat begeleidt de gang naar de rechter als een juridisch oordeel met voorbeeldfunctie gewenst is.