Bindend advies

1. Wat is bindend advies?

Soms lukt het partijen in conflict niet / niet snel genoeg om zelfstandig of zelfs met behulp van een derde, bijvoorbeeld een mediator, een oplossing van het conflict te bereiken.

In zo’n geval is het mogelijk dat partijen bij Merlijn Adviesgroep een verzoek neerleggen om een bindend adviseur voor te dragen, die als een onafhankelijke derde voor partijen knopen doorhakt.

2. Wat mag u van een bindend adviseur verwachten

Bij bindend advies kiezen partijen gezamenlijk een onafhankelijke deskundige, die een voor partijen juridisch dwingend, bindend advies uitbrengt. De bindend adviseur wordt gekozen op basis van achtergrond, ervaring en een of meer specifieke deskundigheden. Vervolgens wordt door de bindend adviseur een eenvoudige overeenkomst opgesteld waarin partijen de bindend adviseur opdracht geven aan het werk te gaan en waarmee partijen overeenkomen dat de uitspraak voor hen bindend is. Omdat partijen op voorhand hebben verklaard de uitspraak op te volgen, gebeurt dat in de praktijk in de meeste gevallen ook.

3. Voordelen van bindend advies

  • zekerheid dat binnen een korte tijd een oplossing wordt bereikt
  • een korte doorlooptijd
  • relatief geringe kosten
  • oordeel en deskundigheid zijn in één persoon verweven
  • vertrouwelijkheid kan worden overeengekomen

4. Onze cliënten kiezen voor bindend advies, als:

  • er sprake is van bescheiden, overzichtelijke (financiële) belangen
  • partijen een snelle oplossing willen met niet meer dan één deskundige
Lees meer over welke situaties en op welke wijze in Nederland wordt gebruikgemaakt van het bindend advies als conflicthanteringsmethode in deze white paper:

Bindend advies in Nederland