Een ander lost uw conflict op

De conflictspecialisten van deze afdeling kunnen voor u knopen doorhakken, waarbij u zelf kunt aangeven in welke mate u daar een rol in wilt spelen.

Links vindt u een overzicht van de verschillende methoden waarmee Merlijn Advies Groep (M.A.G.) u van dienst kan zijn.

Klachtbehandeling

Klachtbehandeling is een specifieke methode binnen een organisatie om op een zorgvuldige manier, volgens een vast protocol, met klachten om te gaan. Er wordt een procedureel of inhoudelijk oordeel gegeven naar aanleiding van een ingediende klacht. Er is altijd een klachtenreglement.

Niet-bindend advies

Bij niet-bindend advies spreken partijen af om een derde om een uitspraak te vragen over hun conflict. Ze zijn daarbij niet verplicht om zich ook aan die uitspraak te houden.

Bindend advies

Bij bindend advies weten partijen dat ze wel gehouden zijn aan de afspraak, die de onafhankelijke derde doet. Die derde kan ook een rechter zijn.

Rechter op locatie

De rechter op locatie hakt knopen door en biedt op die manier partijen een beslissing. De traditionele manier daarvoor is de overheidsrechter, rechtbanken en hoven, maar er zijn ook alternatieven denkbaar. Iedereen kent inmiddels wel het beeld van de rijdende rechter op televisie. U kunt in dit warenhuis ook kiezen voor zo'n 'rechter op locatie'. Omdat het de bedoeling is, dat de beslissing van zo'n 'rechter op locatie' ook werkt, moet dan wel vooraf de juiste keuze worden gemaakt en het een en ander moet worden afgesproken op papier. In het Conflictwarenhuis zult u daarbij gemakkelijk worden geholpen, zodat u snel de juiste keuze maakt en op de goede manier uw 'rechter op locatie' inhuurt.

Arbitrage

Er is sprake van arbitrage als een of meer onafhankelijke derden voor partijen de knoop doorhakken. Ook hier kan gebruik gemaakt worden van rechterlijke instanties.

Meba (mediation en bindend advies)

De term meba is een verkorte samenvoeging van mediation en bindend advies. Bij deze methode benoemen partijen een mediator die bereid en in staat is om ook als bindend adviseur op te treden. Het is ook mogelijk om voor deze twee rollen twee verschillende professionals uit Het Conflictwarenhuis te benoemen

Arbmed (arbitrage en mediation)

De term arbmed is een samenvoeging van arbitrage en mediation. Bij deze methode benoemen partijen eerst een arbiter om een bindende uitspraak te doen. Tijdens of na de arbitrage komen de partijen overeen om (aspecten van) hun geschil in mediation op te lossen. In Het Conflictwarenhuis gaat het dan om twee verschillende personen.

Medarb (mediation en arbitrage)

Bij medarb worden twee methodes van conflictoplossing gecombineerd: allereerst vindt een mediation traject plaats. Over de aspecten die na het mediation traject onopgelost zijn, wordt via arbitrage een uitspraak gedaan.