(Team) Conflictcoaching

1. Wat is (team) conflictcoaching

Conflictcoaching is het begeleiden van een of meerdere  conflictpartijen, personen of teams,  bij het ontwikkelen van conflictvaardig gedrag. Daarbij is het doel  dat door dit gedrag  ruimte ontstaat om vanuit een andere invalshoek naar het conflict te kijken en dat er beweging in een (intern of extern) conflict komt.

2. Hoe werkt (team) conflictcoaching

In een (team)coaching proces worden partijen gestuurd op:

 • bewustwording van ineffectief gedrag en op wat nodig is om tot effectief gedrag te komen
 • inzicht in de eigen bijdrage aan het conflict en onderliggende overtuigingen
 • loslaten,  verwerken of een plaats geven aan gedachten die als belemmerend worden ervaren
 • bewustwording van onderliggende wensen, belangen, behoeften of verlangens
 • leren nemen van eigen verantwoordelijkheid

Wanneer er beweging komt ‘in de onderliggende lagen’, worden  mensen conflictvaardig en kan men soortgelijke nieuwe situaties vanuit dit vernieuwde perspectief benaderen.

3. Deze aanpak heeft positieve resultaten:

 • Niet alleen een actueel conflict wordt aangepakt maar er is vervolgens sprake van blijvende conflictvaardigheid
 • Er worden nieuwe ingangen gezocht voor het omgaan met dit conflict en met toekomstige conflicten.

4. Onze klanten kiezen voor conflictcoaching omdat:

 • ze graag leren structureel beter om te gaan met conflicten
 • ze conflictvaardig willen kunnen handelen: dat vraagt reflectie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid
 • een conflict dat al heeft plaatsgevonden sporen blijft nalaten
 • er sprake blijkt van een innerlijk conflict: innerlijke conflicten kunnen twijfel, verstarring of moeilijkheden met zich meebrengen waar niet alleen de persoon zelf last van heeft, maar waarvan ook de buitenwereld negatieve gevolgen ondervindt.

Bent u op zoek naar een gecertificeerde externe/interne conflictcoachingsopleiding?

Wanneer u als professional met conflicten te maken hebt en u merkt dat conflictpartijen er zelf niet uitkomen, is het goed als partijen begeleid kunnen worden bij het ontwikkelen van
conflictvaardig gedrag.
Het gaat daarbij over het algemeen niet om de inhoud, maar om onderliggende patronen die de oorzaak van een probleemsituatie zijn. Wanneer de conflictcoach dit op goede manier
kan begeleiden, worden partijen zich bewust van het eigen aandeel in het conflict en leren zij effectiever te handelen. Dit biedt mogelijkheden om op andere wijze met zowel het conflict
als met (toekomstige) problemen om te gaan.
Door bijtijds conflictcoaching in te zetten, worden escalaties voorkomen en blijft er energie over voor andere zaken.
De conflictcoach kan zowel met één als met meerdere partijen in een conflict werken!

Klik hier voor meer informatie over de opleiding tot Conflictcoach
De training richt zich op leidinggevenden en professionals die regelmatig te maken hebben met conflicten, dit op een effectieve wijze willen begeleiden en willen voorkomen dat conflicten escaleren.
Klik hier voor gratis informatiebijeenkomsten over de opleiding
Klik hier voor meer informatie over de opleiding tot Conflictcoaching bij teams
De training richt zich op leidinggevenden en professionals die te maken hebben met conflicten binnen teams. Zij willen deze op een effectieve wijze coachen zodat de conflicten niet verder escaleren en de stroeve communicatie wordt vlotgetrokken. Training, kennis en ervaring in conflictcoaching zijn een must.
Klik hier voor gratis informatiebijeenkomsten over de opleiding

Wilt u een externe conflictcoach aanstellen of bent u in twijfel?

Doe de gratis & anonieme conflictscan of bel geheel vrijblijvend met een van onze adviseurs via 073 532 3582 of mail info@merlijngroep.nl.

Lijst van externe Merlijn conflictcoaches