Iemand helpt u een conflict te voorkomen

Bij dit type aanpak komt de gespecialiseerde conflictprofessional in actie. Die zorgt ervoor dat conflicten worden voorkomen en dat mogelijke brandhaarden tijdig worden geblust.

Links vindt u een overzicht van de verschillende methoden waarmee Merlijn Advies Groep (MAG) u van dienst kan zijn.

Gespreksbegeleiding

Een professioneel steuntje in de rug voor als u een beginnend conflict snel en zo geruisloos mogelijk wilt oplossen.

Neutraal voorzitterschap

Een neutraal voorzitter fungeert als een gespreksleider die onafhankelijk is en zich steeds onpartijdig zal opstellen. Het doel van het inzetten van een neutraal voorzitter is om in vergaderingen waarin besluiten genomen dienen te worden het proces van besluitvorming onafhankelijk en neutraal te leiden. De voorzitter zorgt ervoor dat de belangen van alle partijen aan bod komen.

Moderation

Moderation is wat men kan noemen een 'lichte' vorm van conflictbemiddeling: als partijen voelen dat ze er samen niet goed meer uit kunnen komen, kunnen ze ervoor kiezen om een neutrale derde hun gesprekken te laten voorzitten. De enkele aanwezigheid van zo'n onafhankelijke gespreksvoorzitter kan soms al genoeg zijn om de scherpe kantjes uit de communicatie te halen: door de regie van het gesprek aan een ander toe te vertrouwen creëert men bovendien een veel gelijkwaardiger klimaat.

Externe vertrouwenspersoon

De taak van een vertrouwenspersoon is het opvangen, adviseren en begeleiden van medewerkers die last ervaren van ongewenste omgangsvormen binnen een organisatie, school, stichting of vereniging. De gesprekken zijn vertrouwelijk. De geheimhoudingsplicht is vastgelegd in een contract.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Voordat kleine problemen groot worden, pakken we ze doelgericht aan met professioneel bedrijfsmaatschappelijk werk.