Deal-making

1. Wat is deal-making

Een deal-maker kan worden ingezet als partijen hun actuele problemen wel graag samen onderhandelend willen oplossen (zonder juridische inmenging) maar wel met behulp van een bemiddelaar. Er moet echt een uitkomst komen, maar partijen zijn niet zeker van hun eigen onderhandelend vermogen.

Waar de mediator, de flitsbemiddelaar en in mindere mate de pendelbemiddelaar terughoudend zijn in hun eigen rol en bijdragen aan de inhoudelijke oplossingen en daarbij meer of minder scherpe grenzen trekken, begint het speelveld van de deal-maker.

Inhouds- en / of communicatiedeskundig gaat het de dealmaker maar om één ding: Er komt een SMART overeenkomst tussen de onderhandelende partijen.

Deal-makers komen niet vers van een opleiding. Zij zijn senior, bekend met en ervaren in het hanteren van diverse conflictoplossingsmethoden en mediation stijlen.

Zij zijn bereid hun eigen gewicht toe te voegen aan het gecombineerde gewicht van partijen om in doorgaans complexe zaken een snelle maar uitvoerbare deal veilig te stellen.

Onze deal-makers hanteren een systeem met bepaalde stappen:

2. Omschrijving van deal-making

Onze deal-makers hanteren een systeem met bepaalde stappen:

 • inschatten van de motivatie van de deelnemers
 • in kaart brengen van behoeften en belangen
 • samen met partijen zoeken naar oplossingsrichtingen en –ruimtes
 • het bewaken en bevorderen van de voortgang van het proces

3. Voordelen van deal-making:

 • partijen hoeven geen direct contact met de andere partij te hebben
 • de deal-maker denkt inhoudelijk mee over richtingen en oplossingen
 • de methode is louter inhoudelijk oplossingsgericht
 • de deal-maker kan zelf ook met oplossingsvoorstellen komen
 • er kan op (lange) afstand van elkaar gewerkt worden; de enige die reist is dan de deal-maker (en zelfs dat hoeft niet als de deal-maker zich bedient van online technieken)

4. Onze cliënten kiezen voor deal-making als:

 • partijen een inhoudelijke oplossing zoeken voor een complex probleem met grote belangen
 • er grote druk staat op het bereiken van een snelle oplossing
 • partijen een onbalans voelen in onderhandelingsvaardigheden
 • de relatie tussen partijen te belangrijk is om die onder druk te zetten door zelf te onderhandelen