Mediation

1. Definitie / doel

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen optimale oplossingen te komen.

Mediation bij Merlijn Adviesgroep concentreert zich op de belangen en vooral de oplossingsbehoeften van de betrokkenen.

Doel van deze methode is realistische onderhandelingen tussen de deelnemers te bevorderen.

2. Omschrijving van de methode

Bij mediation wordt de te kiezen logistiek steeds afgestemd met de klanten en op de klantbehoeften.

3. Voordelen van de methode

  • de deskundige die meedenkt, is onpartijdig
  • de deskundige weet wat er speelt;
  • partijen worden goed geïnformeerd over wat hun instemming inhoudt
  • de methode leidt tot een houdbare overeenkomst

4. Onze cliënten kiezen voor mediation:

  • als ze graag samen willen werken aan een oplossing
  • als ze een snelle oplossing willen

Merlijn Adviesgroep biedt u naast mediation in alle denkbare situaties ook gespecialiseerde mediators op een zevental terreinen:

Wanneer de afstanden te groot zijn, of bij een pandemie, is online mediation een adequaat middel bij een conflict of een onderhandelingsvraagstuk dat snel opgelost moet worden. In een beveiligde en afgeschermde omgeving gaan conflictpartners, onder begeleiding van een mediator, in gesprek. Dit kan alle soorten van mediation betreffen. De Merlijngroep biedt alle mediationvormen online aan.