Arbeidsmediation

Vernieuwd verder of waardig uit elkaar

Werk is het cement tussen mensen

Werk is voor mensen belangrijk. Het geeft betekenis aan hun leven en hun zelfbeeld wordt er mede door bepaald. Naast de individuele belangen is er ook een sociale dimensie. Werk en werkomgeving zijn voor velen van ons een tweede thuis.

Goede medewerkers horen het belangrijkste kapitaal van een organisatie te zijn, een voorwaarde voor continuïteit en groei ten behoeve van allen die betrokken zijn, waaronder ook collega’s, directie, klanten, afnemers en de ondernemers zelf.

Als relaties in de werksfeer verstoord raken of dreigen te raken, grijpt dat diep in. Als het escaleert zullen de gevolgen daarvan niet onopgemerkt blijven. Ziekte is in deze situatie niet altijd medisch objectiveerbaar maar kan wel als verlammend worden gevoeld en niet alleen door de werknemer zelf.

Snel verslechterende verhoudingen, verbittering en uiteindelijk hoge ontslagvergoedingen volgen dan onvermijdelijk.

Zo groeien werkgever en werknemer, die ooit begonnen met een gezamenlijk doel, gezamenlijke plannen en afspraken die samen zijn gemaakt, uit elkaar. De afstand die daardoor ontstaat wordt gevuld met feiten, herinneringen en meningen waar ieder zijn of haar gelijk uit haalt, waarbij de oorspronkelijke gezamenlijkheid ver te zoeken is.

De keuze voor mediation

Met een oog voor elkaars en de eigen belangen kan een vastgelopen communicatie verrassend genoeg worden omgezet in overleg met nieuwe inzichten en afspraken en met een verbeterde en bevredigende werkrelatie als gevolg.

Zo nodig kan de arbeidsrelatie zodanig beëindigd worden dat teleurstelling en emoties worden omgezet in acceptatie, financieel haalbare afspraken en een bij beide kanten passend integer afscheid.

Alle belangrijke aspecten komen aan bod

Bij arbeidsmediation gaat het soms vooral over verstoringen in de communicatie en de weerslag daarvan op de (werk)relatie. Soms kan een enkel gesprek met een mediator al nieuwe inzichten opleveren en de zaken vlot trekken.

Bij verscherpte conflicten met extra dimensies wordt door de mediator ook aandacht besteed aan de relevante economisch / juridische aspecten zoals de relatie met het UWV, de Wet Verbetering Poortwachter, het functioneren van de Arbodienst en re-integratie. Daar waar cliënten besluiten tot beëindigen van de arbeidsovereenkomst heeft de mediator kennis van zaken over opzegging, ontbinding, de ontslagvergoeding en de kantonrechterformule, WW rechten, opzegtermijnen, opzegverboden en concurrentiebedingen.

Dat garandeert dat cliënten tot afspraken komen die recht doen aan de wettelijke kaders.

Arbeidsmediation vrijwillig en op eigen kracht

Bij arbeidsmediation  wordt niemand tot ongewilde compromissen gedwongen. Het is een setting waarin partijen vrijwillig en op eigen kracht, desgewenst ondersteund door adviseurs, onderhandelen over een resultaat waarmee ze liever naar huis gaan dan met een onzekere uitkomst van een rechterlijke procedure.

Bent u op zoek naar de opleiding specialisatie arbeidsrecht? Klik hier voor meer informatie
Wanneer de afstanden te groot zijn, of bij een pandemie, is online mediation een adequaat middel bij een conflict of een onderhandelingsvraagstuk dat snel opgelost moet worden. In een beveiligde en afgeschermde omgeving gaan conflictpartners, onder begeleiding van een mediator, in gesprek. Dit kan alle soorten van mediation betreffen. De Merlijngroep biedt alle mediationvormen online aan.