Familiemediation

Merlijn Echtscheidingsbemiddeling

Familiebanden

Familie krijgt u altijd samen met het gezin waarin u geboren wordt. Het gezin is kostbaar omdat de verbinding die van het bloed is. U herkent de familietrekjes in elkaar; de grappige, leuke, maar ook de irritante. Het is de kring van mensen die u kennen, vaak al vanaf uw geboorte. De mensen die onvoorwaardelijk van u houden. Bloedbanden kunnen niet verbroken worden. Zelfs als u uw familie nooit meer ziet, blijft die band bestaan. Het is een gegeven dat de mensen die het dichtst bij u staan, u het hardst kunnen raken. Juist omdat u in de liefde het kwetsbaarst bent, worden die kwetsingen het diepst gevoeld.

Geen wonder dat er mensen veel aan gelegen is om die relaties gezond te houden of te maken. Als er in familieverband moeilijke of onrechtvaardige dingen gebeurd zijn, is de wens om dat ongedaan of goed te maken erg groot. U bent verbonden en wilt of moet op de een of andere manier met elkaar verder.

De meeste mediations gaan over families

In heel veel mediations gaat het om familie kwesties. Samen aan tafel en met hulp van een neutrale familiemediator zaken uitpraten en naar oplossingen zoeken die een toekomst mogelijk maken. Heel sterk speelt dat bij scheidingen waar kinderen bij betrokken zijn. Ook na de scheiding hebben partners immers een groot gezamenlijk belang in het welzijn van hun kinderen. Dat vraagt om een proces waarin de partnerrelatie wordt afgesloten, maar waar die andere relatie – van collega-ouders – tot de dood blijft bestaan in de gezamenlijke liefde voor de kinderen.

Het kan ook zijn dat relaties op scherp komen te staan na bijvoorbeeld het overlijden van ouders, waarbij tijdens het proces van de verdeling van de erfenis oud zeer boven komt. Of daar waar gezinnen samengevoegd worden in het bouwen van nieuwe relaties na een scheiding. Het is dan soms (te) moeilijk om met wederzijds respect de tradities en gewoontes uit de oude systemen een plek te geven in de nieuwe familieverbanden. Hoe krijgt u het voor elkaar om loyaal te blijven met zoveel verschillende belangen? Ook dan kan het prettig zijn om een neutrale derde te vragen te bemiddelen als mediator om niet te eindigen in een machtsstrijd en een nieuwe scheiding. Zestig procent van de tweede en volgende relaties loopt vast omdat het teveel aanpassing vraagt of er weinig tijd is voor elkaar, of de oude partnerrelaties niet goed zijn afgesloten, of omdat de afspraken tussen al die betrokken ouders niet te verenigen lijken.

Bent u op zoek naar de opleiding specialisatie familiemediation? Klik hier voor meer informatie
Wanneer de afstanden te groot zijn, of bij een pandemie, is online mediation een adequaat middel bij een conflict of een onderhandelingsvraagstuk dat snel opgelost moet worden. In een beveiligde en afgeschermde omgeving gaan conflictpartners, onder begeleiding van een mediator, in gesprek. Dit kan alle soorten van mediation betreffen. De Merlijngroep biedt alle mediationvormen online aan.