Overheidsmediation

De kloof lijkt breder dan de brug

De relatie tussen overheid en derden

Een goed functionerende overheid is een voorwaarde voor een rechtsstaat en een sieraad voor een samenleving. Dat vereist van die overheid eenduidigheid, herkenbaarheid en zekerheid. Als de overheid zich al te zeer vastbijt in haar algemene publieke taak kan een individueel belang van een burger gemakkelijk bekneld raken. Dan komt het individu tekort en dan doet de overheid ook zichzelf tekort.

Een overheid die burgers betrekt bij haar afweging van algemene en individuele belangen is machtig en gewetensvol tegelijk.

De keuze voor mediation

In een gemiddelde procedure komen overheid en burger elkaar in feite amper anders dan op papier tegen. Tal van recente projecten hebben aangetoond dat het toepassen van mediation technieken het aantal procedures decimeert en de kwaliteit van beslissingen en het imago van de overheid enorm verbetert. Veel problemen worden al opgelost door een verbetering van de communicatie en het contact van mens tot mens.

Conflicten die hardnekkiger of complexer zijn kunnen worden opgelost in een mediation procedure.

Mediation is de kans bij uitstek om de mensen die samen de overheid vormen te laten onderhandelen met mensen die samen de rest van de maatschappij zijn en die de overheid dragen en in stand houden.

Onze overheidsmediators

De mediators die Merlijn inzet in dit soort kwesties kennen de overheid van binnen en van buiten. Dat maakt hen bij uitstek geschikt om als bruggenbouwer en vertaler van belangen te functioneren.

Als de stap naar mediation eenmaal is gezet, zien wij dat ambtenaren en burgers elkaar in hun verschillende posities en verantwoordelijkheden heel goed kunnen begrijpen en er meestal in slagen om ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen in de realiteit met elkaar te verenigen.

Bent u op zoek naar de opleiding specialisatie overheid en mediation? Klik hier voor meer informatie
Wanneer de afstanden te groot zijn, of bij een pandemie, is online mediation een adequaat middel bij een conflict of een onderhandelingsvraagstuk dat snel opgelost moet worden. In een beveiligde en afgeschermde omgeving gaan conflictpartners, onder begeleiding van een mediator, in gesprek. Dit kan alle soorten van mediation betreffen. De Merlijngroep biedt alle mediationvormen online aan.