Team mediation

Een systeem is meer dan de som der delen | Een team in conflict

Bij een conflict zal zoeken naar de schuldvraag de oplossing niet brengen. Hooguit wordt een “zondebok” aangewezen, die dan moet vertrekken, maar het probleem zal er niet mee verdwijnen. We zijn gewend te kijken naar individuele eigenschappen, terwijl het gaat om wat er zich tussen mensen afspeelt. Hoe verhouden de groepsleden zich tot elkaar en welke beelden en gewoonten spelen hierin een prominente rol. Deze patronen kunnen een dwingend karakter krijgen en de groepsleden houden elkaar gevangen in die patronen waardoor de samenwerking stagneert.

Bij team mediation worden de interactiepatronen blootgelegd en bespreekbaar gemaakt om toekomstgericht een andere manier van samenwerking vorm te geven. Het heeft geen zin om het vastgelopen zijn in patronen aan iemands schuld te koppelen. Het team is hier immers als team in terecht gekomen. Er is een onbalans gekomen in de samenwerking en dan komen er altijd krachten op om die onbalans te herstellen. Maar dat veroorzaakt weer opnieuw onbalans. Voorbeelden daarvan zijn patronen als ‘hoe meer initiatief jij neemt, des te meer ik mij terugtrek ‘ en ‘hoe meer jij je terugtrekt, des te meer initiatief ik neem / moet nemen.’

Werkwijze

Op basis van individuele gesprekken kan de teammediator het krachtenveld schetsen in de vorm van driehoeken ‘triades’. Triades in een groep zijn in of uit balans. Door deze te schetsen maakt de mediator een hypothese over de verhoudingen in het team en maakt deze vervolgens plenair bespreekbaar. Daarnaast gebruikt de mediator meerdere technieken en interventies. Allen zijn gericht op het ontmantelen van het vastgelopen systeem zodat een nieuw, gemeenschappelijk gedragen, verhaal over de werkelijkheid kan ontstaan.

Opleiding tot mediator? Klik hier voor meer informatie

Opleiding tot team-coach? Klik hier voor meer informatie

Wanneer de afstanden te groot zijn, of bij een pandemie, is online mediation een adequaat middel bij een conflict of een onderhandelingsvraagstuk dat snel opgelost moet worden. In een beveiligde en afgeschermde omgeving gaan conflictpartners, onder begeleiding van een mediator, in gesprek. Dit kan alle soorten van mediation betreffen. De Merlijngroep biedt alle mediationvormen online aan.