Online Mediation

Online Mediaten

Redenen om te kiezen voor online mediation:

  • Als de afstand te groot is en het probleem te dwingend om lang te laten liggen. Of ten tijde van een pandemie.
  • De online mediation is gelijk aan een gewone mediation. Partijen kunnen zeggen wat ze op het hart hebben. De mediation is ingebed in een juridisch pakket en hiermee vertrouwelijk.
  • Partijen onderhandelen zelf over de afspraken. De afspraken worden niet opgelegd.
  • Reistijd is er niet.

Online mediation

Wanneer de afstand tussen partijen te groot is of bij een pandemie kan het handig of noodzakelijk zijn om de mediation online te doen. Via een, beveiligde en afgeschermde, online verbinding vindt de mediation plaats. De non-verbale communicatie is minder expliciet en oogcontact is lastig. De mediator heeft hier een extra taak.

De mediation werkt hetzelfde. De mediationovereenkomst wordt via de mail aan conflictpartners toegestuurd en deze worden voorafgaand aan de mediation ondertekend. Als dit is gebeurd, start de mediation. De online mediation wordt gedaan voor alle vormen van mediation die de Merlijngroep aanbiedt.

Wat houdt online mediation in?

Online mediation is als een gewone mediation. De bedoeling is het vlottrekken van de communicatie en het vinden van een oplossing voor het acute probleem. Dit gebeurt niet ‘live’ aan tafel, maar thuis achter je laptop of tablet. Online ondersteunt de mediator en ziet er ook op toe dat conflictpartijen zich gezien en gehoord voelen.

De mediation verloopt als elke andere. Conflictpartners kijken naar de geschiedenis van het conflict en de emoties die hierbij horen. Dan kijken ze samen naar de belangen die er spelen en op basis van de gezamenlijke belangen gaan ze met elkaar op zoek naar de oplossing.

Heeft u interesse in deze vorm van mediation? Of wilt u even sparren over de mogelijkheden van online mediation? Klik hier voor meer informatie.