Inzetbare vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen van Merlijn

Wist u dat organisaties met 50 medewerkers of meer verplicht zijn om een regeling te hebben voor het intern melden van misstanden, of van vermoedens daarvan.

Die verplichting geldt nu bijna twee jaar en inmiddels hebben ook veel kleinere bedrijven regelingen getroffen die hierop aansluiten.

Het is logisch dat alleen de grotere bedrijven zich een eigen interne vertrouwenspersoon kunnen permitteren. Maar ook die organisaties maken vaak gebruik van een externe. Voor de middelgrote en kleinere bedrijven is een externe vertrouwenspersoon dé oplossing.

Merlijn Groep verzorgt opleidingen voor vertrouwenspersonen (lees hier waarom u voor Merlijn als trainingsinstituut zou moeten kiezen). Tevens beschikt Merlijn over een kring van goed opgeleide en ervaren vertrouwenspersonen die overal in het land inzetbaar zijn.

De externe vertrouwenspersoon van Merlijn zorgt er voor dat:

 • uw organisatie een voor u passende regeling heeft;
 • de medewerkers zich veilig voelen;
 • de cultuur in de organisatie verbetert;
 • medewerkers niet onmiddellijk partijen van buiten inschakelen;
 • medewerkers adequaat geholpen worden als er klachten zijn;
 • uw organisatie tijdig weet krijgt van mogelijke misstanden en actie kan ondernemen.

De vertrouwenspersoon heeft dus een dubbele taak:

 1. De eerste is en blijft de melder zo te begeleiden dat zijn verhaal gehoord kan worden en een oplossing gezocht wordt voor de situatie, waardoor hij weer veilig en gezond kan functioneren.
 2. De tweede is om de signalen die in dat begeleidingsproces zijn verkregen (enkel met goedvinden van de melder) geanonimiseerd te vertalen in informatie over de bedrijfscultuur binnen de organisatie.

Deze informatie wordt regelmatig ter beschikking gesteld aan de directie. Bij die informatie kan eventueel ook een Plan van Aanpak worden verstrekt.

Op die manier draagt elk VP-traject bij aan de constante bewaking en verbetering van de bedrijfscultuur van de organisatie en wordt de vertrouwenspersoon een integraal onderdeel van een gedragen beleid om conflicten te voorkomen en sociale veiligheid te bieden.

De externe vertrouwenspersoon van Merlijn:

 • is LVV gecertificeerd, onafhankelijk en objectief;
 • is partner van Merlijn Advies Groep en heeft zich verbonden aan onze waarden, de Ethische Code en de Klachtenregeling
 • begeleidt medewerkers bij het gehele meldingsproces;
 • kan eventueel als meldpunt fungeren;
 • is op dit terrein een adviseur voor zowel medewerkers als leidinggevenden.
 • houdt zowel het belang van de medewerker als dat van de organisatie in het oog
 • is systeemtheoretisch onderlegd, realiseert zich dat melder en geadresseerde sterk met elkaar zijn verbonden, en dat elk vraagstuk zijn eigen context heeft die bepalend is voor zijn aanpak;
 • is, omdat problemen zich ook op teamniveau kunnen afspelen, deskundig in teamvraagstukken en -oplossingen;
 • regelt het zo dat de melder zich anoniem kan melden (o.a. door digitale spreekkamers te creëren en ook E-coaching aan te kunnen bieden);
 • spreekt de taal van de opdrachtgever en kent de organisatie;
 • is laagdrempelig, benaderbaar voor iedere werknemer;
 • is onafhankelijk;
 • waarborgt de vertrouwelijkheid van het besprokene,;
 • is proactief: maakt zich kenbaar op alle lagen van de werkvloer;
 • is er voor de melder EN de opdrachtgever en werkt bewust vanuit deze visie.

Merlijn kan voor uw organisatie een passende, ervaren vertrouwenspersoon leveren.

We bieden organisaties een maatwerkoplossing en ook op het gebied van kosten kunt u kiezen voor een oplossing die bij u past.

Wilt u daarover meer weten, neem dan contact op met ons secretariaat. Dat brengt u dan aansluitend in contact met een inhoudelijk sparringpartner.

Lijst van externe Merlijn vertrouwenspersonen