Externe vertrouwenspersoon

Definitie / doel externe vertrouwenspersoon

De taak van een vertrouwenspersoon is het opvangen, adviseren en begeleiden van medewerkers die last ervaren van ongewenste omgangsvormen binnen een organisatie. De gesprekken zijn vertrouwelijk. De geheimhoudingsplicht is vastgelegd in een contract.

Omschrijving van de externe vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon kan meldingen of klachten krijgen over agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, traumatische ervaringen op het werk, problemen thuis of meldingen van klokkenluiders binnen een organisatie. Vertrouwenspersonen die zich richten op ‘ongewenst gedrag op het werk’ zijn vaak door organisaties aangesteld in het kader van de Arbo-wet (agressie, geweld en seksuele intimidatie, en pesten). Grensoverschrijdend gedrag leidt vaak tot stress.

Soms is alleen een luisterend oor en bevestiging al voldoende voor de klager om zelf verder actie te kunnen ondernemen. Een vertrouwenspersoon kan ook samen met de klager zoeken naar een informele en passende oplossing voor de situatie. De vertrouwenspersoon staat daarbij naast de klager. De vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld vragen om interveniëren van de leidinggevende of van een mediator. Soms blijkt een juridische procedure de meest passende methode te zijn. Verwijzen naar een klachtencommissie of naar de politie is ook een van de opties.

Arbeidsconflicten of reorganisatieproblemen horen niet thuis bij de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersonen worden aangesteld door de directie. Wordt via de direct leidinggevende van de klager geen resultaat bereikt, dan heeft de vertrouwenspersoon direct toegang tot de directie. Ook hier geldt de vertrouwelijkheid: de directie houdt zich ook aan geheimhouding. Ze kan haar invloed aanwenden om de situatie alsnog op te lossen.

Een externe vertrouwenspersoon:

  • werkt zeer informeel;
  • waarborgt vertrouwelijkheid.

Organisaties kiezen voor het werken met een externe vertrouwenspersoon als:

  • er sprake is van agressie, geweld, seksuele intimidatie of pesten;
  • het voor de klager belangrijk is, dat zijn klacht in vertrouwelijke sfeer besproken wordt.

Wilt u een externe vertrouwenspersoon aanstellen of bent u in twijfel?

Doe de gratis & anonieme conflictscan of bel geheel vrijblijvend met een van onze adviseurs via 073 532 3582 of mail info@merlijngroep.nl.

Klik hier voor meer informatie over de externe vertrouwenspersonen van Merlijn Advies Groep

Bent u op zoek naar een gecertificeerde externe/interne vertrouwenspersoon opleiding?

In elke organisatie spelen vraagstukken op gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit. Door deze vraagstukken ontstaat vaak angst en spanning tussen medewerkers en/of leidinggevenden want waar mensen samenwerken kan wrijving ontstaan. Doorgaans zijn mensen vaardig genoeg om dit samen op te lossen. Maar er zijn ook situaties waar dit niet kan. Soms zijn organisaties zelf niet voldoende toegerust om met deze situaties om te gaan. Het kan zijn dat organisaties ongewild onveilig zijn. Dit kan onverklaarbare ziekmeldingen veroorzaken en/of een groot verloop van personeel. Een vertrouwenspersoon kan escalatie van conflicten voorkomen. Door een vertrouwenspersoon aan te stellen kan duidelijk worden wat er onderhuids leeft in de organisatie. Vanuit de ARBO wet is het verplicht om beleid te voeren op het gebied van welzijn van medewerkers; dat kan dusbijvoorbeeld door het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

De Basisopleiding tot Vertrouwenspersoon van Merlijn Groep is geaccrediteerd door de LVV, de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Dit is een beroepsvereniging van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, integriteit en/of combinaties daarvan.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding tot Vertrouwenspersoon
Klik hier voor gratis informatiebijeenkomsten over de opleiding
Klik hier waarom u voor Merlijn zou moeten kiezen