Flitsbemiddeling

1. Wat is flitsbemiddeling?

Flitsbemiddeling wil zeggen dat partijen afspreken dat ze zich op heel korte termijn, in principe op één of uiterlijk twee opeenvolgende dagen samen met een bemiddelaar wijden aan de oplossing van hun concrete actuele problemen.

Flitsbemiddeling is een methode waarbij de bemiddelaar, niet perse een mediator, de deelnemers vraagt een gezamenlijke doel te formuleren, vooruit te kijken en te bedenken welke stappen ze kunnen zetten om hun doel te bereiken: een snelle en praktische oplossing voor hun gezamenlijke problemen met of zonder voortgaande werkrelatie.

2. Hoe werkt flitsbemiddeling

Bij toepassing van deze methode hanteren onze bemiddelaars een systeem met bepaalde stappen:

 • vragen voor het eerste gesprek
 • ontwikkelen van een duidelijk geformuleerd doel
 • schatten van de motivatie van de deelnemers
 • feedback aan het einde van elke bijeenkomst
 • evalueren van de vooruitgang.

In flitsbemiddeling wordt het bespreken en analyseren van de geschiedenis van het conflict als overbodig beschouwd omdat het niet bepalend is voor waar de deelnemers willen uitkomen. Ook het aandacht geven aan emoties vormt geen belangrijk onderdeel van flitsbemiddeling.

3. Voordelen van flitsbemiddeling

 • emoties en verleden hebben geen belangrijke rol
 • de methode is louter toekomstgericht
 • vooraf wordt een duidelijke structuur afgesproken
 • het proces is in termen van tijd en financiële investering te overzien
 • er is sprake van een zeer beperkt aantal contactdata

4. Indicaties om voor flitsbemiddeling te kiezen

 • partijen zoeken een praktische snelle oplossing
 • partijen hebben de energie en het vermogen om intensief en langdurig aan het conflict te werken
 • partijen behoeven leiding, structuur en een stappenplan
 • partijen willen zelf het type bemiddelaar en de methode kunnen meebepalen