Gespreksbegeleiding

1. Wat houdt gespreksbegeleiding in?

Gespreksbegeleiding is de minst opvallende en de meest informele vorm van ondersteuning in (beginnende) conflictsituaties waarin u niet alleen wilt staan. Afhankelijk van het belang van de cliënt en bijvoorbeeld de betekenis van de relatie in dit dreigende conflict, kan de impact van een gespreksbegeleider groot zijn.

De gespreksbegeleider treedt altijd slechts voor één van de cliënten op. Zij / hij is een persoonlijke adviseur voor de cliënt, geschoold in geweldloze communicatie en vergelijkbare technieken om irritaties te vertalen naar behoeften en vastlopende verhoudingen naar een frisse start. De cliënt vertrouwt haar / hem op de voorgrond of achtergrond de regie van de gesprekken toe.

Gesprekken worden door haar / hem inhoudelijk, relationeel, procedureel en intentioneel samen met de cliënt voorbereid. De gespreksbegeleider kan woordvoerder zijn, maar ook een stilzwijgende ondersteuner, geeft vertrouwen en rust maar dringt zich niet op de voorgrond.

 

2. Wanneer een gespreksbegeleider inschakelen?

De interventies van de gespreksbegeleider dragen er steeds toe bij dat de communicatie wordt bewaakt en soms gedirigeerd zonder dat ‘zwaarte’ of ‘conflict’ wordt gevoeld of op de voorgrond treedt.

In de volgende situaties is de keuze voor een gespreksbegeleider zeker opportuun.

 • er is sprake van een potentieel of beginnend conflict en u wilt professionele ondersteuning maar zonder op voorhand teveel formaliteit aan tafel te veroorzaken
 • u hebt behoefte aan iemand die u helpt afstand te nemen van het dreigende conflict en met wie u vooraf, tussentijds en achteraf kunt sparren
 • u hebt behoefte aan iemand die namens u het woord voert of aan iemand die u op de achtergrond steunt

3. Voordelen van gespreksbegeleiding

 • een meer professionele voorbereiding
 • een grote kans om de regie in eigen hand te houden
 • een gevoel van zekerheid aan tafel
 • de kans op escalatie wordt verkleind
 • uw eigen emoties worden vertaald naar behoeften en gaan geen eigen leven leiden

4. We kiezen voor het inzetten van een gespreksbegeleider als:

 • er nog vertrouwen is in elkaars goede wil en bedoelingen
 • de wens er is om het conflict in de kiem te smoren
 • het belangrijk is om escalatie te voorkomen