MEDARB | Mediation en arbitrage

 

1. Wat is MEDARB

Bij MEDARB worden twee methodes van conflictoplossing gecombineerd: allereerst vindt een mediation traject plaats. Over de aspecten die na het mediation traject onopgelost zijn, wordt middels arbitrage een voor partijen juridisch bindende uitspraak gedaan.

2. Hoe werkt een MEDARB procedure

In sommige branches, zoals in de landbouw en bij de bouw, wordt arbitrage ingezet bij conflicten: deze branches kennen vaak vele en specifieke wetten en regels. Een arbiter is hiermee bekend en weet hoe de hazen lopen. Arbitrage is bij wet geregeld (het moet voldoen aan de regels van behoorlijk proces en de arbiter moet onafhankelijk en onpartijdig zijn).

Partijen kunnen van tevoren afspreken dat een mediation zonder geslaagd resultaat, vervolgd wordt met arbitrage. Dat kan gunstig zijn voor de onderhandelingsbereidheid van partijen vanwege de extra kosten en de tijd die een arbitrage in beslag zal nemen.

Een mediation kan afgesloten worden met een gedeeltelijke overeenstemming tussen partijen. De aspecten waarover partijen geen overeenstemming bereikten, kunnen dan aan een arbiter voorgelegd worden. Hetzelfde geldt natuurlijk wanneer er over geen enkel aspect in de mediation overeenstemming is bereikt.

Bij Merlijn Aviesgroep zijn de arbiter en de mediator altijd twee verschillende personen.

3. Voordelen van Medation én arbitrage (MEDARB)

  • zekerheid over een autoriteit die de knoop kan doorhakken
  • de onderlinge relatie kan aan bod komen zodra beide partijen dat willen

4. Onze cliënten kiezen voor medation én arbitrage (MEDARB) als:

  • het onderwerp een zakelijke en emotionele lading heeft
  • beide partijen tot onderhandelen bereid zijn; daar zelfs een voorkeur voor hebben
  • partijen vertrouwen hebben in (het herstel van) de zakelijke of persoonlijke relatie
  • het onderwerp van conflict en de vraag aan de arbiter helder en compleet zijn
  • er geen grote machtsongelijkheid is