Moderation

1. Wat houdt moderation in?

Moderation is  een ‘lichte’ vorm van conflictbemiddeling.

Als partijen voelen dat ze er samen niet goed meer uit kunnen komen, kunnen ze ervoor kiezen om een neutrale derde hun (vervolg)gesprekken te laten voorzitten. De enkele aanwezigheid van zo’n onafhankelijke gespreksvoorzitter kan soms al genoeg zijn om de scherpe kantjes uit de communicatie te halen. Door de regie van het gesprek aan een ander toe te vertrouwen creëert men bovendien een veel gelijkwaardiger klimaat

2. Wanneer zou u een moderator kunnen inschakelen

De rol en de interventies van de moderator lijken op die van de mediator maar dan zonder de formele waarborgen die mediation biedt. De kracht van het optreden van de moderator hangt in hoge mate af van de verbindende kwaliteiten van de moderator zelf. Die kracht wordt versterkt door een effectieve inzet van zijn materiedeskundigheid.

De belangrijkste kenmerken van moderation zijn:

 • partijen en moderator stellen samen in onderling overleg de rol van de moderator vast
 • er is een onbegrensde vrijheid in het vaststellen van de procedure
 • betrokkenen bepalen zelf de reikwijdte van het optreden van de moderator
 • de moderator bewaakt de goede en respectvolle voortgang van de gesprekken
 • de moderator kan zich zo nodig inhoudelijk met de zaken bemoeien

3. Voordelen van moderation

 • een grotere gelijkwaardigheid van de mensen aan tafel
 • de concentratie op de inhoudelijke kant van de problematiek verbetert
 • een grote mate van vormvrijheid

4. Moderation heeft met name zin in de volgende situaties:

 • er is nog voldoende vertrouwen van partijen in elkaars goede wil en bedoelingen
 • er is te weinig vertrouwen dat zij tot effectieve besluitvorming in staat zijn
 • partijen hebben veel vertrouwen in de persoon van de beschikbare moderator