Neutraal voorzitterschap

1. Wat houdt het inzetten van een neutraal voorzitter in?

Een neutraal voorzitter fungeert als gespreksleider die zich onder alle omstandigheden onafhankelijk en dus onpartijdig zal opstellen.

De neutrale voorzitter zorgt voor die onafhankelijke en neutrale besluitvorming.

Reden om een neutraal voorzitter in te schakelen is niet zozeer dat harde conflicten spelen of verwacht worden. Doorgaans gaat het er om dat men stevige belangentegenstellingen voorziet, die ondersteuning van buitenaf wettigen.

De voorzitter ziet er met name op toe, dat alle belangen van alle partijen aan tafel aan bod komen.

2. We kunnen een neutraal voorzitter inschakelen om:

 • Te stimuleren dat de vergadergroep gemotiveerd, doelgericht en gericht is op belangen;
 • Overleg te structureren processen en procedures te bewaken;
 • De uitvoering van taken van de groep te bewaken

3. Voordelen van neutraal voorzitterschap

 • onafhankelijkheid
 • neutraliteit
 • aandacht voor alle belangen van partijen
 • geen eigenbelang bij de uitkomst van overlegsituaties
 • oplossingsgerichtheid
 • toekomstgerichtheid

4. De keuze voor het inzetten van  een neutraal voorzitter zien we vooral als:

 • u een onafhankelijk persoon zoekt om een vergadering te leiden
 • de onderhandelaars en / of de probleemsituatie vragen om een onafhankelijke leider
 • het moeilijk is om een geschikte voorzitter te vinden binnen de afvaardigingen
 • u zo snel mogelijk tot een vergaderresultaat wilt komen;
 • u wilt dat de persoon van de voorzitter aantoonbaar neutraal en onafhankelijk is
 • u wilt dat die persoon geen banden heeft met  de organisatie