Niet-bindend advies

1. Wat houdt niet bindend advies in?

Niet-bindend advies is een methode waarbij partijen, ofwel op grond van de door hen contractueel vastgelegde clausules  ofwel ad hoc en op vrijwillige basis, overeenkomen om hun geschil voor te leggen aan een onafhankelijke derde, niet een rechter, en een uitspraak van die derde te vragen zonder op voorhand de verplichting aan te gaan om die uitspraak dan ook daadwerkelijk na te komen.

Dat lijkt op het eerste oog misschien vreemd, maar het is, door de laagdrempeligheid, een regelmatig gekozen vorm van conflictoplossing.

2. Wat mag u van een niet-bindend adviseur verwachten

Ieder van partijen kan het initiatief nemen om een niet-bindend adviseur aan te trekken. Tenzij daarover van te voren contractuele afspraken zijn gemaakt, zijn er geen restricties ten aanzien van de persoon van de niet-bindend adviseur en/of de te volgen procedure. Uiteraard moet die adviseur wel aanvaardbaar zijn voor alle betrokkenen. De meerwaarde van de methode is gelegen in de feitelijke en persoonlijke communicatieve kwaliteiten van de niet bindend-adviseur. De procedure wordt door partijen in overleg met de niet-bindend adviseur volledig zelf bepaald. Partijen kunnen de procedure ook zelf in persoon afhandelen en hoeven zich niet te laten bijstaan door een ( juridisch) adviseur. Daardoor biedt deze procedure een relatief snelle, eenvoudige en goedkope afwikkeling van het geschil.

3. Voordelen van niet-bindend advies

  • de methode is vormvrij, snel en goedkoop
  • partijen houden de vrijheid om een niet welgevallig advies naast zich neer te leggen
  • zij houden juridisch dus de handen vrij
  • de methode is relatief vrijblijvend
  • de methode is zeer laagdrempelig en gemakkelijk met de ander af te spreken

4. Bij de keuze voor niet-bindend advies:

  • is een breed en degelijk draagvlak voor een oplossing  van het geschil belangrijker dan de juridische kwalificatie en beëindiging ervan
  • zijn er vaak veel dilemma’s, zodat onduidelijk is hoe een rechter zou oordelen
  • zijn partijen bijvoorbeeld in internationale zaken niet vertrouwd met  elkaars rechtstelsels en durven daarin over en weer niet op voorhand vertrouwen te stellen
  • bevindt de zakelijke relatie van partijen zich vaak nog in een verkennende fase