Onderhandelingsadvies

1. Wat behelst onderhandelingsadvies?

Onderhandelen is de sociale vaardigheid gericht op het hanteerbaar maken van tegenstellingen tussen mensen in situaties van wederzijdse afhankelijkheid. Doel is een resultaat te bereiken en om onenigheid tussen betrokkenen op te lossen.

De taak van de onderhandelingsadviseur is om het onderhandelend vermogen van zijn cliënt te verhogen en zo de onderhandelingsresultaten ten behoeve van die cliënt positief te beïnvloeden.

Tegen de achtergrond van een conflict treedt hij op als adviseur van slechts één van de partijen aan tafel.

Onderhandelingsadviseur is als zodanig geen wettelijk erkend beroep. Het is een professionele vaardigheid. Onderhandelingsadviseurs kunnen dan ook heel verschillende maatschappelijke achtergronden hebben.

2. Wanneer schakel je een onderhandelingsadviseur in?

  • als een conflict veel emoties oplevert
  • als het onderhandelend vermogen van één partij wordt verzwakt door emoties
  • als die partij toch zelf het onderhandelingsgesprek moet voeren

3. Voordelen van het inzetten van een onderhandelingsadviseur:

  • cliënt doet geen zwaktebod door zich zichtbaar te laten bijstaan
  • de onderhandelingsadviseur geeft de emoties een plaats zodat cliënt zijn belangen scherp blijft zien
  • door een goede voorbereiding komt de expertise van cliënt optimaal aan bod

4. Onze cliënten zetten vooral in op onderhandelingsbegeleiding als:

  • ze kritisch willen kijken naar hun aandeel in de situatie en er onderhandelend uit willen komen
  • ze kiezen voor een proces van geven en nemen, maar wel voor een optimaal resultaat
  • ze in het proces van onderhandeling de relatie willen behouden
  • ze het vermogen en het lef om te onderhandelen zeker hebben, maar zich toch deskundig willen laten bijstaan.