Pendelbemiddeling

1. Wat is pendelbemiddeling

Pendelbemiddeling  kan worden ingezet als partijen hun actuele problemen wel graag samen onderhandelend willen oplossen (zonder juridische inmenging) met behulp van een bemiddelaar, terwijl hun relatie geen ruimte laat om fysiek samen aan tafel te gaan zitten.

Pendelbemiddeling  is een methode waarbij de bemiddelaar de deelnemers om en om vraagt hun op te lossen problemen en doelen te benoemen en een stap in de richting van een gezamenlijke oplossing te formuleren. De bemiddelaar pendelt tussen partijen tot voor alle partijen in de op te lossen items een aanvaardbaar resultaat is bereikt.

2. Omschrijving van pendelbemiddeling

Bij toepassing van deze methode hanteren onze bemiddelaars een systeem met bepaalde stappen:

 • vragen voor het eerste gesprek
 • inschatten van de motivatie van de deelnemers
 • in kaart brengen van eigen en andermans belangen
 • samen met de bemiddelaar zoeken naar oplossingsrichtingen en -ruimtes
 • aan het eind van elk gesprek  de bedoelingen en ruimte van de betrokken partij samenvatten zodat de juiste  boodschap wordt meegenomen naar de ander
 • het parafraseren van de boodschap zodanig dat de essentie ervan bijdraagt aan de bereidheid van de ander om een stap te zetten richting oplossing
 • het bewaken en bevorderen van de voortgang van het proces

Bij pendelbemiddeling  kan ruimte gemaakt worden voor de eigen processen en emoties omdat het niet belastend is voor de andere partij. Het in alle rust zoeken naar de behoeften en belangen onder de emoties kan een belangrijke bijdrage leveren in de oplossingssfeer.

 

3. Voordelen van pendelbemiddeling

 • partijen hoeven geen direct contact met de andere partij te hebben
 • er kan in alle rust, zonder de andere partij, nagedacht worden over richtingen en oplossingen
 • de methode is toekomstgericht
 • partijen kunnen vrijuit spreken tegen de bemiddelaar
 • partijen hebben geen last van de emotionele lading van de andere partij
 • er kan op (lange) afstand van elkaar gewerkt worden; de enige die reist is de bemiddelaar (en zelfs dat hoeft niet als de bemiddelaar zich bedient van E-bemiddeling)

4. Onze cliënten kiezen voor pendelbemiddeling als:

 • ze een inhoudelijke oplossing zoeken voor een complex of emotioneel probleem met grote belangen
 • persoonlijk contact niet gewenst of mogelijk is