Procederen

1. Wat betekent procederen?

Gaan procederen betekent de juridische route kiezen, bijgestaan door gespecialiseerde juridische adviseurs. In Het Conflictwarenhuis krijgt u voor die adviesrol altijd te maken met advocaten. Zij leggen het conflict voor aan de in uw zaak bevoegde rechter en verrichten alle formele en materiële handelingen die nodig zijn om uw kant van het verhaal zo goed mogelijk bij de rechter voor het voetlicht te brengen. U geeft uw ‘dossier’ aan uw advocaat af en fungeert enkel nog als meedenker en informatieverschaffer.

2. Omschrijving van procederen

Bij procederen hanteren advocaten een bepaalde volgorde:

 • in kaart brengen van in- en externe standpunten, wensen en belangen
 • onderzoeken van de juridische positie van klant en tegenpartij
 • juridisch adviseren van de klant
 • procestactiek vaststellen
 • bewaken en bevorderen van de voortgang van het juridisch proces

Kernwoorden van advocaten die partner zijn van Het Conflictwarenhuis zijn voortvarendheid, zorgvuldigheid, realisme en no nonsens.

3. Als u kiest voor procederen:

 • hoeft u geen direct contact met de andere partij te hebben
 • komt er gegarandeerd een oplossing
 • kunt u uw problemen uitbesteden en u aan andere zaken wijden
 • weet u dat uw advocaat een duidelijk belang heeft, namelijk het uwe

4. Procederen is opportuun in vergelijkbare situaties als de volgende:

 • u zoekt een juridische oplossing voor een complex probleem met grote belangen
 • u staat juridisch sterk
 • een goede (werk)relatie met de conflictpartner is niet van belang
 • persoonlijk contact met de ander is niet gewenst of zelfs niet mogelijk
 • u wilt een sparringpartner die de leiding neemt in het proces