Certificeringen

CRKBO Geregistreerde Instelling

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

MfN Mediators

Mediatorsfederatie Nederland

Advocaten

NOVA Nederlandse Orde van Advocaten

SCOOR Keurmerk voor or-opleiders

Stichting Scoor-RMZO

Bedrijfsjuristen

NEVOA Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs

Beroepscoaches

NOBCO Nederlandse orde van Beroepscoaches

Vertrouwenspersonen

LVV Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen

SCOOR certificering

SCOOR RMZO het keurmerk voor OR-opleiders

Tolken en Vertalers

Bureau beëdigde tolken en vertalers

Notarissen

KNB Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Arbeidsdeskundigen

SAD / SKO Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid

Chirurgen en artsen in opleiding tot chirurg

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

Overenkomst in het kader van de re-integratiebevorderende taak van UWV in de uitvoering van scholingen en/of functiegerichte vaardigheidstrainingen.

Merlijn is een erkend leerbedrijf bij SBB(Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven)

https://www.s-bb.nl/ 

Wilt u het aantal punten weten voor uw beroepsgroep?

Neem dan contact op met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582