Merlijn Advies Groep

Partner worden van de Merlijn Advies Groep (MAG)

Professionals in de Merlijn Advies Groep worden primair geselecteerd op hun innerlijke kwaliteiten, hun talenten en vakmanschap, hun empathie en hun overtuiging dat de belangen van de klant onder alle omstandigheden prevaleren boven hun eigen belangen.

Ze hebben hun eigen praktijk, zijn zelfstandig  en werken louter vanwege hun affiniteit met het concept en op basis van gelijkwaardigheid samen met de andere partners en de directie van de Merlijn Advies Groep. Ze hoeven niet te investeren in geld, maar wel in inzet en het delen van hun kennis en verworven wijsheid met hun collega’s ten behoeve van de verdere kwaliteitsgroei van henzelf en de Merlijn Advies Groep.

Samenwerken met de Merlijn Advies Groep betekent gebruik maken van een service-organisatie en ook daadwerkelijk samen werken. U behoudt en versterkt uw eigen identiteit, uw eigen bedrijf en tegelijkertijd profiteert u enerzijds van de diensten van de Merlijn Advies Groepen anderzijds van de kennis en feedback van een grote groep ervaren collega’s.

Deel uit maken van het merk de Merlijn Advies Groep versterkt de eigen positie van de partner. Sterke partners vergroten de kracht van het merk de Merlijn Advies Groep

Bij interesse kunt u zich aanmelden voor een van onze introductiebijeenkomsten.


Geen trainingen gevonden
Locatie: Online Leeromgeving
Kennismaken met Merlijn 15:00-17:00
1-daagse
Interesse om bij Merlijn Advies Groep toe te treden als partner? Kom kennismaken (meeste bijeenkomsten zijn nu online!)
Tijdstip:15:00-17:00

- Online bijeenkomst donderdag 3 februari 2022 (15.00 - 17.00 uur)
- Online bijeenkomst dinsdag 12 april 2022 (15.00 - 17.00 uur)
- Online bijeenkomst maandag 20 juni 2022 (15.00 - 17.00 uur)
- Online bijeenkomst dinsdag 13 september 2022 (15.00 - 17.00 uur)
- Online bijeenkomst donderdag 10 november 2022 (15.00 - 17.00 uur)

  Data03 feb 2022 - 03 feb 2022
  Locatie: Online Leeromgeving
  Kennismaken met Merlijn 15:00-17:00
  1-daagse
  Interesse om bij Merlijn Advies Groep toe te treden als partner? Kom kennismaken (meeste bijeenkomsten zijn nu online!)
  Tijdstip:15:00-17:00

  - Online bijeenkomst donderdag 3 februari 2022 (15.00 - 17.00 uur)
  - Online bijeenkomst dinsdag 12 april 2022 (15.00 - 17.00 uur)
  - Online bijeenkomst maandag 20 juni 2022 (15.00 - 17.00 uur)
  - Online bijeenkomst dinsdag 13 september 2022 (15.00 - 17.00 uur)
  - Online bijeenkomst donderdag 10 november 2022 (15.00 - 17.00 uur)

   Data12 apr 2022 - 12 apr 2022
   Locatie: Online Leeromgeving
   Kennismaken met Merlijn 15:00-17:00
   1-daagse
   Interesse om bij Merlijn Advies Groep toe te treden als partner? Kom kennismaken (meeste bijeenkomsten zijn nu online!)
   Tijdstip:15:00-17:00

   - Online bijeenkomst donderdag 3 februari 2022 (15.00 - 17.00 uur)
   - Online bijeenkomst dinsdag 12 april 2022 (15.00 - 17.00 uur)
   - Online bijeenkomst maandag 20 juni 2022 (15.00 - 17.00 uur)
   - Online bijeenkomst dinsdag 13 september 2022 (15.00 - 17.00 uur)
   - Online bijeenkomst donderdag 10 november 2022 (15.00 - 17.00 uur)

    Data20 jun 2022 - 20 jun 2022
    Locatie: Online Leeromgeving
    Kennismaken met Merlijn 15:00-17:00
    1-daagse
    Interesse om bij Merlijn Advies Groep toe te treden als partner? Kom kennismaken (meeste bijeenkomsten zijn nu online!)
    Tijdstip:15:00-17:00

    - Online bijeenkomst donderdag 3 februari 2022 (15.00 - 17.00 uur)
    - Online bijeenkomst dinsdag 12 april 2022 (15.00 - 17.00 uur)
    - Online bijeenkomst maandag 20 juni 2022 (15.00 - 17.00 uur)
    - Online bijeenkomst dinsdag 13 september 2022 (15.00 - 17.00 uur)
    - Online bijeenkomst donderdag 10 november 2022 (15.00 - 17.00 uur)

     Data13 sep 2022 - 13 sep 2022
     Locatie: Online Leeromgeving
     Kennismaken met Merlijn 15:00-17:00
     1-daagse
     Interesse om bij Merlijn Advies Groep toe te treden als partner? Kom kennismaken (meeste bijeenkomsten zijn nu online!)
     Tijdstip:15:00-17:00

     - Online bijeenkomst donderdag 3 februari 2022 (15.00 - 17.00 uur)
     - Online bijeenkomst dinsdag 12 april 2022 (15.00 - 17.00 uur)
     - Online bijeenkomst maandag 20 juni 2022 (15.00 - 17.00 uur)
     - Online bijeenkomst dinsdag 13 september 2022 (15.00 - 17.00 uur)
     - Online bijeenkomst donderdag 10 november 2022 (15.00 - 17.00 uur)

      Data10 nov 2022 - 10 nov 2022

      Formeel gelden de volgende kwaliteitseisen

      De professionals die aan de Merlijn Advies Groep verbonden zijn moeten contractueel aan een aantal voorwaarden voldoen.

      • Zo moeten ze bekend zijn met alle oplossingsmethoden die de Merlijn Advies Groep biedt, om zo steeds te kunnen beoordelen of een volgende fase in een onderhanden case een andere behandelaar vraagt of samenwerking met een collega.
      • Verder moeten ze gecertificeerd zijn bij de beroepsorganisatie die van toepassing is (denk bijvoorbeeld aan de MfNNOVA en de LVV) en voldoen aan de verplichtingen op het gebied van bijscholing en permanente educatie.
      • Voor de oplossingsmethoden die niet verbonden zijn aan een beroepsorganisatie geldt dat onze partners moeten kunnen aantonen dat ze voldoende opleiding en/of ervaring hebben om op die methode te kunnen worden ingezet.
      • In alle gevallen geldt dat onze partners moeten kunnen aantonen dat ze tenminste 5 jaar in het desbetreffende veld werkzaam zijn geweest of dat ze voldoende zaken hebben behandeld.
      • Iedereen die partner wil zijn van de Merlijn Advies Groep volgt in ieder geval de introductietraining: “Introductie Conflictadvies”. Bestudering van het boek ‘De conflictadviseur, wegwijzer in het conflictlabyrint’  is daarbij een voorwaarde vooraf.
      • Op deze manier kan de organisatie ervoor instaan dat de partners vertrouwd zijn met ons concept, de Merlijn Advies Groep en met de specifieke positie van de conflictadviseur. Bovendien kennen ze de afspraken rond onze manier van samenwerken en hebben ze kennis van onze Ethische Gedragscode en onze Klachtenregeling.

      Voldoet u niet aan de 5 jaar certificeringseis? Lees meer over partners in opleiding.

      Regeling Partners in opleiding

      We praten over het faciliteren van nieuwe partners / mediators* die niet aan eis van 5 jaar certificering / MfN inschrijving voldoen, maar waarvan we denken dat ze een waardevolle aanwinst kunnen zijn voor het collectief.

      Partners in opleiding:

      • We spreken van “Partners i.o.” (in opleiding).
      • We voegen een “Senior-partner” toe als Patroon voor de duur van maximaal één jaar.
      • In dat jaar loopt de partner i.o. mee met de patroon in 5 mediations. Bij voorkeur met de eigen patroon, in al dan niet aan de Merlijn Advies Groep gerelateerde zaken.
       Wanneer deze geen 5 geschikte zaken kan bieden binnen een jaar, kan via de Backoffice gevraagd worden de Partner i.o. aan Merlijn zaken toe te voegen.
      • Na elke zaak / mediation maakt de Partner i.o. een reflectieverslagje van maximaal 1 A4 dat met de patroon wordt besproken.

      Relatie met de klant en de MfN:

      • De patroon laat de klant vooraf weten dat er een partner i.o. meekomt met de professional. In het mediationovereenkomst wordt de Partner i.o. benoemd als co-mediator en medeondertekenaar van de overeenkomst. Dit omdat bij aanwezigheid vertrouwelijkheid gegarandeerd moet worden met als bijkomend voordeel dat het bijwonen van de mediation meetelt voor de MfN ervaring van de Partner i.o.
      • Voor wat betreft de inhoudelijke rol die de partner i.o. vervuld wordt onderling afgesproken of dat als gelijkwaardige of niet gelijkwaardige mediator is t.b.v. de registratie bij de MfN.

      Rol van de Patroon

      • De patroon wordt zoveel mogelijk op regio en specifieke inhoudelijke deskundigheid gekoppeld aan een partner i.o.
      • De patroon is verantwoordelijk voor het aanbieden van 5 mediation-trajecten, met de daaraan verbonden voor- en nabespreking en evaluatie van het leerproces.
      • De patroon geeft na 5 mediations een advies aan Merlijn over de geschiktheid van de Partner i.o. als volwaardig partner en eventueel wat er nodig is aan training / ervaring om dat te bereiken.
       Dat advies kan ook zijn dat de Partner i.o. toch niet past binnen de standaard van Merlijn en er afscheid wordt genomen.
      • De patroon blijft supervisor tot de volledige 5 jaar ervaring is volgemaakt. (Supervisie kan worden opgegeven als MfN- PE)

      * Deze regeling geldt m.m. ook voor andere professionals die nog niet aan de 5 jaar ervaring eis kunnen voldoen.

      • leads en salesondersteuning (website / sociale media)
      • participatie aan constante innovatie
      • echte zeggenschap over de koers van de organisatie
      • altijd welkom zijn in een ‘warm nest’
      • cross-selling andere werkvelden
      • mogelijkheden tot intervisie
      • steun van een collegiaal team van professionals
      • volledige logistieke ondersteuning
      • een team dat graag voor u klaar staat
      • gebruik van sfeervolle kantoor-, vergader- en trainingsruimtes
      • mogelijkheid om te trainen / adviseren ook op andere Merlijn werkvelden
      • mogelijkheid om tegen kostprijs / kortingen deel te nemen aan andere Merlijn-trainingen
      • deelnemen aan interne PE-dagen
      • gebruik van een databank les- en achtergrondmateriaal
      • advies bij pensioenopbouw
      • optimale aanwezigheid / exposure op beurzen en congressen